SAVIS FMIP

Phần mềm truyền thanh số

Phần mềm truyền thanh số​ là gì?

SAVIS FMIP – Phần mềm truyền thanh số là phần mềm điều khiển hệ thống truyền thanh kỹ thuật số nằm trong bộ giải pháp truyền thanh số ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông của SAVIS, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở.