TrustCA Cloud HSM
Module bảo mật phần cứng được lưu trữ trên đám mây
Thách thức

Ngày nay, các giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan khối Chính phủ, Tài chính – Ngân hàng, Thuế, Hải quan, Y tế, Giao thông vận tải,… đã và đang được áp dụng rộng rãi. Việc ký số trên các giao dịch điện tử này, vì thế cũng ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, điều này dẫn đến mối lo ngại về vấn đề bảo mật dữ liệu trong cơ quan/tổ chức khi sử dụng các giao dịch điện tử, ký số trên môi trường mạng.

Giải pháp

Cloud HSM là dịch vụ module bảo mật phần cứng được lưu trữ trên dịch vụ đám mây, quản lý bảo mật xác thực bởi nền tảng Cisco Hyperflex Cloud. Với giải pháp dịch vụ Trusted Cloud HSM của SAVIS, khách hàng có thể lưu trữ các khoá cá nhân trên HSM và sử dụng các dịch vụ từ xác thực, mã hoá tài liệu, ký giao dịch và chứng từ/văn bản điện tử với cấp độ bảo mật FIPS 140-2 Level 3 trở lên và tuân thủ theo tiêu chuẩn an toàn vật lý PCI/DSS.

Lợi ích
  • Giúp tiết kiệm chi phí tối đa cho hoạt động và vận hành HSM
  • Đáp ứng dịch vụ 24/7 với độ sẵn sàng cao
  • Giao diện sử dụng đơn giản và tự động hóa việc sử dụng các dịch vụ thông qua hàm API
  • Đáp ứng mức độ bảo mật cao nhất
  • Có khả năng tích hợp nhanh chóng, đơn giản với hầu hết các hệ thống hiện có của khách hàng