Dịch vụ chuyển đổi, tối ưu
hệ thống thông tin

Thách thức

Chuyển đổi dữ liệu là việc chuyển đổi/dịch chuyển dữ liệu từ loại/định dạng/thiết bị lưu trữ này đến loại/định dạng/thiết bị lưu trữ khác. Việc chuyển đổi dữ liệu xảy ra trong một số trường hợp như:

Giải pháp

Dịch vụ chuyển đổi dữ liệu của SAVIS cho phép chuyển đổi các email lưu trữ, dữ liệu với các nền tảng khác nhau của bạn, dựa trên điện toán đám mây. SAVIS đảm bảo sẽ là nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi dữ liệu tin cậy của bạn, và mang lại những tùy chọn phù hợp với nhu cầu quản lý dữ liệu của bạn bằng các giải pháp lưu trữ dữ liệu hàng đầu. Chúng tôi sẽ là nhà cung cấp dịch vụ cho bạn một cách linh hoạt, nhanh chóng và chi phí phải chăng.

Lợi ích