SAVIS PPM Media

Hệ thống quản lý và lập kế hoạch sản xuất tài nguyên truyền hình số

Thách thức

Việc sản xuất các sản phẩm truyền hình hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức mới. Thói quen xem truyền hình của khán giả thay đổi khi thời gian xem truyền hình trung bình giảm, thời lượng truy cập các ứng dụng trực tuyến tăng. Công nghệ truy cập Internet 3G/4G/5G với băng thông lớn cho phép người dùng có thể xem các sản phẩm truyền hình, video giải trí ngay trên các thiết bị di động. TV kết nối Internet ngày càng được ưa chuộng. Cách thức làm truyền hình mới đang dần lấn áp sản xuất truyền hình truyền thống. Đứng trước những thực tế đó, những người làm truyền hình cần thay đổi để giữ chân khán giả và nhà quảng cáo.

Giải pháp

Hệ thống quản lý và lập kế hoạch sản xuất tài nguyên truyền hình số là một giải pháp tổng thể, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu công việc của người làm truyền hình: từ quản lý, lập kế hoạch sản xuất, quản lý kho tài nguyên số dùng chung, quản lý điều hành sản xuất, quản lý lịch phát sóng, chi phí sản xuất, trao đổi dữ liệu tốc độ cao giữa các đơn vị, quản lý lưu trữ điện tử, chỉ mục và tìm kiếm nội dung, quản lý khán giả và phân tích hành vi khán giả,…

Lợi ích

Translate »