TrustCA PKI BOX

Giải pháp hạ tầng khoá công khai PKI all-in-one

Thách thức

Xây dựng hệ thống hạ tầng khóa công khai chuyên dùng cho nội bộ sẽ đảm bảo quyền kiểm soát và chủ động tối đa cho tổ chức, doanh nghiệp trong quản lý chứng thư số, cho phép can thiệp kịp thời khi cần thay đổi. Hơn nữa, PKI chuyên dùng giúp hiệu năng hoạt động luôn ổn định, ngăn chặn kịp thời những rủi ro khi nghẽn mạng hay hệ thống ngừng hoạt động. Tuy nhiên, chi phí triển khai cao khiến cho các đơn vị ngần ngại đưa ra quyết định đầu tư.

Giải pháp

TrustCA PKI BOX bao gồm hệ thống phần cứng HSM, phần mềm được tích hợp đầy đủ chỉ trong một thiết bị duy nhất, nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng khóa công khai chuyên dùng cho nội bộ. Với TrustCA PKI BOX, tổ chức/doanh nghiệp có thể tự mình triển khai đăng ký, quản lý, thu hồi chứng thư số mà không bị giới hạn số lượng chứng thư số, lắp đặt triển khai nhanh gọn, cùng chi phí đầu tư thấp hơn nhiều lần so với giải pháp PKI của các nhà cung cấp khác. TrustCA cũng là CA đầu tiên được phép cấp chứng thư số SHA-256, thay thế chứng thư số SHA-1 đã bị bẻ khóa. Giải pháp chứng thực điện tử và ký số TrustCA vừa giành Danh hiệu Sao Khuê 2020.

Trong cuộc đua chuyển đổi số hiện nay, Smart eKYC là một giải pháp tiếp cận khách hàng nhanh chóng, bền vững đối với các tổ chức, doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm, Y tế, Giáo dục, Viễn thông…