Smart eKYC - Giải pháp định danh người dùng từ xa

Thách thức

Việc định danh người dùng luôn là một bước quan trọng để tiếp cận khách hàng đối với bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, định danh khách hàng theo phương thức truyền thống, gặp mặt, xác thực thông qua hồ sơ, tài liệu giấy đang bộc lộ những hạn chế lớn như: gián đoạn quy trình do những giới hạn về thời gian và khoảng cách địa lý, không đảm bảo tính bảo mật và tình trạng giả mạo giấy tờ ngày càng phức tạp. Trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, các tổ chức, đơn vị cần một phương thức định danh mới rút ngắn thời gian và quy trình, nhằm tiếp cận khách hàng nhanh chóng, hiệu quả, cạnh tranh hơn.

Giải pháp

Smart eKYC – Giải pháp định danh người dùng từ xa sẽ tạo nên cuộc cách mạng về phương thức định danh người dùng khi cơ quan, tổ chức và người dùng không phải gặp mặt trực tiếp, 100% không giấy tờ, đảm bảo tính liên tục, không gián đoạn của quá trình định danh nhờ quy trình động và công nghệ 4.0 tiên tiến với độ chính xác lên đến 99%. Trong cuộc đua chuyển đổi số hiện nay, Smart eKYC là một giải pháp tiếp cận khách hàng nhanh chóng, bền vững đối với các tổ chức, doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm, Y tế, Giáo dục, Viễn thông…