SAVIS eGate 3.0 – Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử tích hợp liên thông 
Thách thức

Thủ tục hành chính ở Việt Nam hiện nay còn nhiều phức tạp, thiếu công khai và minh bạch. Điều đó có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do:

(1) Hồ sơ có nhiều loại giấy tờ (đôi khi là không thật sự cần thiết), (2) Để có một loại giấy tờ trong hồ sơ người dân (tổ chức, công dân) thường phải liên hệ từ một đến nhiều cơ quan hành chính nhà nước để xin, (3) Khoảng thời gian kể từ lúc xin đến khi nhận giấy tờ không xác định được, (4) Tổ chức, công dân không nắm được các khoản phải chi trả theo quy định của nhà nước khi làm thủ tục hành chính.

Giải pháp

SAVIS eGate 3.0 ra đời với mục tiêu giúp người dân và doanh nghiệp được giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, đồng thời dễ dàng tra cứu tiến độ xử lý công việc qua internet, e-mail hoặc điện thoại. Đây cũng là giải pháp giúp lãnh đạo phường theo dõi, nắm bắt tiến độ giải quyết công việc của các cán bộ, công chức, đảm bảo tính công khai và minh bạch.

Hệ thống một cửa điện tử hình thành công dân điện tử và hồ sơ điện tử của công dân. Hệ thống cung cấp các dịch vụ công toàn bộ ở cấp độ 3 và 4, tích hợp nhiều tính năng, dịch vụ đi kèm nổi trội. Do đó, đây hứa hẹn là giải pháp phần mềm không thể thiếu cho các đơn vị hành chính công trong việc hỗ trợ cải cách hành chính theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử ban hành năm 2015.

Tính năng nổi bật của sản phẩm bao gồm:

  • Thiết lập hệ thống quản lý các thủ tục hành chính công thông suốt và toàn diện từ khâu tiếp nhận đến khâu trả kết quả và lưu trữ, mang đến cho đơn vị hành chính một kho lưu trữ lớn và hồ sơ điện tử thông minh
  • Xây dựng trên nền tảng tích hợp và mở, dễ triển khai trên nền tảng điện toán đám mây
  • An toàn bảo mật với chức năng mật khẩu xác thực một lần OTP và chữ ký số
  • Tra cứu kết quả thụ lý hồ sơ qua màn hình cảm ứng, máy quét mã vạch
  • Thống kê kết quả giải quyết hồ sơ
  • Thông báo tra cứu hồ sơ, kết quả xử lý hồ sơ qua SMS, email
Lợi ích
  • Tạo môi trường làm việc nhất quán, đơn giản và minh bạch giữa cơ quan hành chính nhà nước và công dân, tổ chức.
  • Cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.
  • Cung cấp thông tin, báo cáo, thống kê phục vụ sự chỉ đạo, quản lý, điều hành nhanh, kịp thời, chính xác của lãnh đạo các cơ quan hành chính nhà nước.
  • Xóa bỏ căn bản các thủ tục hành chính quan liêu, rườm rà, gây phiền hà cho công dân, tổ chức với mục tiêu “ân cần, tận tình, đúng hẹn, đúng quy định”.