SAVIS BPM Paperless

Giải pháp Tự động hóa quản lý quy trình số

Thách thức

Trong quá trình chuyển đổi số tại các cơ quan/doanh nghiệp, số hóa tài liệu, tự động hóa quy trình và quản lý tài liệu số là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên, nhiều giải pháp hiện nay chưa được xây dựng phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị cũng như chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, chưa tuân thủ theo các quy định của cơ quan nhà nước. Điều này gây khó khăn cho cơ quan/doanh nghiệp khi lựa chọn, sử dụng sản phẩm – giải pháp quản lý tài liệu số.

Giải pháp

Giải pháp Tự động hóa quản lý quy trình số SAVIS BPM Paperless , là hệ thống Xử lý quy trình và Quản lý tài liệu toàn diện từ lúc hình thành nên tài liệu cho đến quá trình xử lý và Lưu trữ lâu dài trong tổ chức. Giải pháp cho phép người dùng có thể tự định nghĩa các luồng quy trình, các bước xử lý nghiệp vụ, tự động thiết kế các giao diện người dùng (UI) để sử dụng.

Giải pháp được cung cấp trên nhiều nền tảng khác nhau như: Public cloud cho các doanh nghiệp muốn tối ưu hóa chi phí đầu tư và giảm thiểu nhân công vận hành hệ thống, Private Enterprise/On-premise cho các Cơ quan/Tổ chức muốn xây dựng một hệ thống BPMS riêng, độc lập để vận hành và tích hợp với các bài toán nghiệp vụ.

Lợi ích

An toàn - Bảo mật

An toàn - Bảo mật

Nâng cao tính bảo mật, toàn vẹn dữ liệu và có tính pháp lý trong giao dịch điện tử
Quản lý

Quản lý

Quản lý tài liệu số tập trung
Áp dụng chữ ký số, chữ ký điện tử

Áp dụng chữ ký số, chữ ký điện tử

Áp dụng chữ ký số, chữ ký điện tử cho các tài liệu điện tử, cho phép hiện thị chữ ký của tổ chức, cá nhân trên các tài liệu điện tử
Ký số nhiều hồ sơ

Ký số nhiều hồ sơ

Ký số nhiều hồ sơ, tài liệu, BHXH, Thuế, Hải quan, Chứng từ điện tử nội bộ, chứng từ kế toán