Open Technology - Open Innovation

Công nghệ đột phá, giải pháp sáng tạo

TrustCA Qualified Remote Signing

TrustCA Qualified Remote Signing

Nhà cung cấp dịch vụ tin cậy QTSP về dịch vụ ký số từ xa đầu tiên tại Việt Nam
DX Open Banking</br> Platform

DX Open Banking
Platform

Nền tảng Ngân hàng mở đầu tiên tại Việt Nam
TrustCA Timestamp

TrustCA Timestamp

Dịch vụ Chứng thực điện tử cấp dấu thời gian đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam
Chuyển đổi số toàn diện với

12 Nhóm Giải Pháp Hàng Đầu​

Định danh, xác thực điện tử

TrustCA - Thương hiệu cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của SAVIS
Ký số và chứng thực điện tử
DX Open Banking Solution
DX Open Gov Solution
DX Open Healthcare Solution​

Lưu trữ điện tử​

IoT & Thành phố
thông minh​
Bảo mật - An toàn
thông tin​

Tự động hoá và quản lý quy trình Doanh nghiệp số​

Cloud Application, Microservice, Open API​
Trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng​
Nền tảng nội dung số, phát thanh - truyền hình số​
IN THE

News

Ký số - xác thực định danh và Lưu trữ điện tử là mắt xích đầu tiên và cuối cùng

Quy Trình Chuyển Đổi Số

Dịch vụ chứng thực điện tử cấp dấu thời gian

ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT tại Việt Nam

Khách Hàng

Tiêu Biểu

Bộ Thông tin và Truyền thông
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Y Tế
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Bộ Lao Động - Thương Binh Xã Hội
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
Bộ Nội Vụ
Bộ Quốc Phòng
Bộ Tài Chính
Bộ Công Thương
Bộ Quốc Phòng
Văn phòng Trung ương Đảng
Liên minh HTX Việt Nam
Thanh tra Chính Phủ
Ủy ban Dân tộc
Kiểm toán Nhà nước Việt Nam
Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
I am tab #2 content. Click edit button to change this text. A collection of textile samples lay spread out on the table – Samsa was a travelling salesman.
I am tab #3 content. Click edit button to change this text. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense.
I am tab #3 content. Click edit button to change this text. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense.
I am tab #3 content. Click edit button to change this text. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense.
I am tab #3 content. Click edit button to change this text. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense.

Đối tác

SAVIS sở hữu mạng lưới đối tác chiến lược trên toàn cầu,
bao gồm những tập đoàn Công nghệ thông tin hàng đầu thế giới.

Thành Viên

SAVIS sở hữu mạng lưới đối tác chiến lược trên toàn cầu, bao gồm những tập đoàn Công nghệ thông tin hàng đầu thế giới.