SAVIS Smart City Platform

Giải pháp hạ tầng thành phố thông minh sử dụng nền tảng IoT

Thách thức

Sử dụng IoT và AI để xây dựng thành phố thông minh, nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của mọi người và hiệu quả của việc bảo tồn năng lượng thông qua thu thập dữ liệu lớn và điện toán đám mây là xu hướng tiên tiến hiện nay.

Tuy nhiên, các giải pháp để triển khai xây dựng thành phố thông minh còn chưa mang tính đồng bộ, tích hợp đầy đủ các chức năng, ứng dụng nhằm đảm bảo khả năng bảo mật, hoạt động ổn định và kiểm soát dữ liệu tập trung.

Giải pháp

Giải pháp hạ tầng thành phố thông minh sử dụng nền tảng IoT là giải pháp được SAVIS nghiên cứu và phát triển nhằm xây dựng thành phố thông minh. Trong đó, các kỹ thuật công nghệ được sử dụng cho giải pháp này bao gồm:

Các giải pháp IoT mà SAVIS cung cấp trong giải pháp này được tích hợp với hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng chữ ký số công khai TrustCA nhằm đem đến giải pháp đảm bảo khả năng bảo mật, hoạt động ổn định và kiểm soát dữ liệu tập trung trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Lợi ích

Công nghệ tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn về thành phố thông minh của Việt Nam và thế giới

Translate »