SAVIS MDM

Hệ thống quản lý tài liệu số

Thách thức

Quản lý dữ liệu tập trung là vấn đề sống còn của doanh nghiệp trong thời buổi hiện nay. Trước đây, các doanh nghiệp đã quen với việc lưu trữ dữ liệu phân tán – dữ liệu được lưu rải rác ở các máy tính của nhân viên, dẫn đến nguy cơ mất mát dữ liệu khi máy tính gặp sự cố hay khi nhân viên nghỉ việc, thậm chí lộ bí mật công ty do virus đánh cắp dữ liệu.

Giải pháp

SAVIS MDM – Hệ thống quản lý tài liệu số của SAVIS là một giải pháp toàn diện cho phép doanh nghiệp liên kết tất cả các dữ liệu quan trọng của mình, tạo ra nguồn tham chiếu chung duy nhất. SAVIS MDM kiểm soát và lưu trữ dữ liệu đang được chia sẻ nhằm đảm bảo nhu cầu giao tiếp thông suốt và tính liên tục của các hoạt động kinh doanh.

Với SAVIS MDM, dữ liệu được lưu trữ tập trung nên dễ bảo mật, backup và đồng bộ; tài nguyên và dịch vụ cũng trở nên dễ quản lý và chia sẻ hơn, nhằm phục vụ cho nhiều người dùng.

Lợi ích