Tài chính - Ngân hàng

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của ngành Tài chính – Ngân hàng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu và trải nghiệm khách hàng. Những khó khăn do dịch bệnh hay những lệnh phong tỏa, giãn cách giống như một phép thử về khả năng thích nghi và vai trò trung tâm của chuyển đổi số trong hoạt động của các tổ chức tài chính, ngân hàng.

Chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ là nhân tố giúp các tổ chức tín dụng tăng trưởng doanh thu ít nhất 10%, tăng trưởng khách hàng đạt từ 50% trở lên và tiếp cận hơn 60% khách hàng trên các nền tảng số trong ngắn hạn (từ 3 – 5 năm tới).

Ngân hàng số - Xu thế tất yếu

Hành lang pháp lý và những chính sách thúc đẩy chuyển đổi số

Dẫn đầu cuộc đua chuyển đổi số ngành Tài chính - Ngân hàng

Cung cấp hệ giải pháp toàn diện: Định danh số, thanh toán không dùng tiền mặt, ký số giao dịch, lưu trữ điện tử, Nền tảng Open Banking đến các giải pháp đảm bảo An toàn thông tin.

Cloud Application, Microservice and API

Lưu trữ điện tử, kho dữ liệu điện tử

Bảo mật - An toàn thông tin

SAVIS tiên phong cung cấp hệ giải pháp toàn diện xây dựng Ngân hàng mở - Open Banking trên các nền tảng Open API/Microservices an toàn, tiên tiến.

Giải thưởng

Thành Viên

SAVIS tự hào là thành viên của những Hiệp hội, tổ chức uy tín trong nước và Quốc tế

Khách Hàng

Scroll to Top