Thiết bị tích hợp, trạm phát sóng số đầu tiên tại Việt Nam​ SMART FMIP

Tích hợp mọi hệ thống truyền thanh và thiết bị IoT

Hiện trạng:Đa dạng,
thiếu đồng bộ

Hiện nay, truyền thanh cơ sở tại một địa phương có thể tồn tại song song cả hệ thống truyền thanh có dây và truyền thanh không dây, hoặc bao gồm cả truyền thanh thế hệ mới sử dụng công nghệ thông tin – viễn thông, hoạt động riêng lẻ, thiếu sự đồng bộ, kết nối gây khó khăn trong quản lý phát sóng.
Bài toán đặt ra cho các địa phương là làm thế nào để kết nối, liên thông tất cả các hệ thống này với chi phí hợp lý, không phải thay mới các thiết bị hiện có mà vẫn đảm bảo chất lượng truyền thanh.

SMART FMIPThiết bị tích hợp, trạm phát sóng số

SMART FMIP là thiết bị tích hợp toàn bộ hệ thống truyền thanh sẵn có của địa phương, bao gồm cả truyền thanh không dây và có dây với hệ thống phát sóng số thành một giải pháp thống nhất để dễ dàng quản lý, điều khiển.
Điều này giúp SMART FMIP có thể tận dụng triệt để hạ tầng của các hệ thống truyền thanh sẵn có từ địa phương bao gồm cả hệ thống truyền thanh FM không dây và hệ thống truyền thanh FM có dây, giúp tiết kiệm nguồn ngân sách cho các đơn vị đã đầu tư hệ thống truyền thanh cơ bản.

Tại sao lựa chọn Smart FMIP?

Dễ dàng lắp đặt

Dễ dàng lắp đặt, thiết lập nhanh chóng

Tích hợp
Tích hợp với các hệ thống cũ để hoạt động song song
Tiết kiệm
Tiết kiệm nguồn ngân sách cho các đơn vị đã đầu tư hệ thống truyền thanh cơ bản
Bảo mật

Bảo mật tuyệt đối với công nghệ mã hóa nội dung và kiểm soát thiết bị

SMART FMIPTính tuân thủ và an toàn, bảo mật

 • Tuân thủ Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT, Quyết định 1879/BTTTT-TTCS, Quyết định 135/QĐ-TTg, Thông tư 43/2020/TT-BTTTT
 • Đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia QCVN 118:2018/BTTTT về thiết bị đa phương tiện và TCVN 11930:2017 về yêu cầu an toàn hệ thống theo cấp độ
 • Đảm bảo an toàn, bảo mật với hệ thống định danh thiết bị nhiều lớp, sử dụng các tiêu chuẩn mã hóa mạnh
 • Kết nối thiết bị với server chuẩn giao thức Websocket Secure (WSS) over TLS , xác thực người dùng OpenID/Oauth
 • Bảo mật và lưu trữ khóa sử dụng Trust Zone cho ứng dụng, hệ điều hành được cài đặt trên thiết bị
 • Tiếp sóng trực tiếp các đài VOV hoặc đài phát thanh địa phương đã số hóa chuẩn giao thức RTMP, HLS (HTTP LIVE STREAM), RTSP, HTTP (PROGRESSIVE)

SMART FMIPTích hợp mọi hệ thống truyền thanh và thiết bị IoT

 • Tích hợp các hệ thống cũ: truyền thanh không dây, truyền thanh có dây để hoạt động song song
 • Chuyển đổi tín hiệu âm thanh chưa số hoá (analog) sang dạng số (digital) để tích hợp và chuyển tiếp lên hệ thống truyền thanh kỹ thuật số IP
 • Hỗ trợ nhiều chuẩn kết nối âm thanh phù hợp với nhiều thiết bị âm thanh khác nhau
 • Có khả năng mở rộng kết nối đến các thiết bị IoT khác để mở rộng tính năng
 • Hiển thị các thông số và trạng thái chính của thiết bằng LCD và LED
 • Có thể mở rộng thêm rất nhiều tính năng từ xa và cập nhật phần mềm từ xa, kết nối với hệ thống máy chủ trung tâm của nhà cung cấp dịch vụ
Scroll to Top