SAVIS Signing Server

Hệ thống ký số bảo mật

Thách thức

Thách thức hiện nay các giải pháp ký số tại Việt Nam cho các lĩnh vực như khai báo thuế/BHXH/hải quan qua mạng… cũng như các giao dịch điện tử hiện sử dụng công cụ Token rất bất tiện trong các giao dịch điện tử.

Ứng dụng trên Mobile của các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng không tuân thủ theo các chuẩn mực chung, xây dựng theo tiêu chuẩn ký số khác nhau.

Giải pháp

SAVIS là đơn vị đầu tiên ứng dụng xây dựng giải pháp ký số tập trung theo tiêu chuẩn eIDAS mới nhất của EU cho nhiều loại ứng dụng khác nhau như: XML Singning, PDF, Transaction Signing…. Trong các lĩnh vực như thanh toán ngân hàng Banking, chứng từ/hóa đơn điện tử,…

Lợi ích

Chống giả mạo

Chữ ký điện tử tiên tiến được mật mã hóa, đảm bảo các tài liệu đã ký không bị giả mạo.

Mã hoá

Mã khóa được kiểm soát bởi một người ký duy nhất.

Xác thực đa yếu tố

Xác thực đa yếu tố (OTP, thẻ thông minh, token, username/password).

Dấu thời gian

Dấu thời gian cho phép chữ ký số được xác thực trong thời gian dài (PAdES).

Giảm chi phí

Giảm chi phí in ấn, bảo vệ môi trường.