Dịch vụ Triển khai, xây dựng Trung tâm dữ liệu

Thách thức

Với đặc thù riêng, xây dựng Trung tâm dữ liệu là công việc phức tạp và đòi hỏi chuyên môn rất cao về cả công nghệ và quy trình, phương pháp triển khai. Các vấn đề trong việc xây dựng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng:

Giải pháp

Là một trong những công ty có nhiều thâm niên trong ngành CNTT và có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các trung tâm dữ liệu, hệ thống lớn tại Việt Nam, SAVIS khẳng định khả năng đem đến cho khách hàng những giải pháp và dịch vụ về hạ tầng trung tâm dữ liệu (từ hạ tầng kỹ thuật đến hạ tầng thiết bị CNTT) an toàn nhất theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng tiêu chuẩn trong nước với chi phí đầu tư, chi phí vận hành, quản trị và mở rộng ở mức thấp nhất.

Lợi ích