Dịch vụ Triển khai, xây dựng Trung tâm dữ liệu

Thách thức

Với đặc thù riêng, xây dựng Trung tâm dữ liệu là công việc phức tạp và đòi hỏi chuyên môn rất cao, về cả công nghệ và quy trình, phương pháp triển khai. Các vấn đề trong việc xây dựng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng:

  • Vận hành khai thác TTDL kém.
  • Khả năng tích hợp kém đối với các hệ thống phức tạp.
  • Thiếu thông tin xuyên suốt.Các vấn đề này tăng lên trong suốt quá trình xây dựng, thử nghiệm và thậm chí ngay cả khi đã đưa vào khai thác và có thể ảnh hưởng đến chi phí, tiến độ triển khai và hoạt động CNTT. Các vấn đề về xây dựng thường xảy ra do quy trình quản lý thay đổi kém, các nhóm dự án không có kinh nghiệm, mục tiêu nhắm tới của các thành viên tham gia không giống nhau, hoặc thiếu đánh giá cẩn trọng của bên thứ 3.
Giải pháp

Là một trong những công ty có nhiều thâm niên trong ngành CNTT và có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các trung tâm dữ liệu, hệ thống lớn tại Việt Nam, SAVIS tin rằng mình có khả năng đem đến cho khách hàng những giải pháp pháp và dịch vụ về hạ tầng trung tâm dữ liệu (từ hạ tầng kỹ thuật đến hạ tầng thiết bị CNTT) tốt nhất theo đúng tiêu chuẩn quốc tế với chi phí đầu tư, chi phí vận hành, quản trị và mở rộng ở mức thấp nhất.

Lợi ích
  • Áp dụng các công nghệ, sản phẩm tiên tiến nhất nhằm đảm bảo xây dựng một môi trường Trung tâm Dữ liệu chuyên nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển lâu dài của các doanh nghiệp.
  • Thiết lập môi trường tiêu chuẩn, an toàn và ổn định cho triển khai các hệ thống CNTT như: hệ thống điện, chống sét, chống cháy, hệ thống kiểm soát truy nhập vật lý.
  • Đảm bảo các điều kiện cho hoạt động liên tục của hệ thống CNTT, có khả năng chống lại các sự cố về điện, sự cố về cháy, nổ ảnh hưởng đến hoạt động của Trung tâm Dữ liệu.
  • Cung cấp điều kiện tiêu chuẩn về môi trường như: hệ thống thông gió, làm mát, hệ thống chống ẩm đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của Trung tâm Dữ liệu và nâng cao tuổi thọ các thiết bị phần cứng.
  • Đảm bảo điều kiện hạ tầng cho nhu cầu vận hành, bảo trì và phát triển các hệ thống CNTT tại Trung tâm Dữ liệu trong tương lai.