Giải thưởng

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, SAVIS không ngừng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ theo các xu hướng công nghệ mới nhất nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe và mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. Đến nay, chúng tôi đã đạt được những thành tựu đáng kể.

DANH HIỆU SAO KHUÊ 2019
Giải thưởng
Giải thưởng công nghệ số Việt Nam 2018
Giải thưởng
Danh hiệu 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2018
Giải thưởng
Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Khối Doanh nghiệp tại TP Hà Nội
Giải thưởng
Danh hiệu Sao Khuê 2018
Giải thưởng
Danh hiệu 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2017
Giải thưởng
Danh hiệu 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2016
Giải thưởng
Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Khối Doanh nghiệp tại TP Hà Nội
Giải thưởng
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Truyền hình Việt Nam
Giải thưởng
Bằng khen về Thành tích xuất sắc đóng góp cho ngành CNTT Việt Nam
Giải thưởng
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc”
Giải thưởng