SAVIS GROUP sở hữu những giải thưởng uy tín nhất trong ngành công nghệ thông tin, ghi dấu ấn thương hiệu mạnh mẽ trên hành trình 17 năm phát triển của mình

TOP 10 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu VN
Danh hiệu Chìa khóa vàng 2020
Danh hiệu TOP 10 Sao Khuê 2020
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt nam 2020
TOP 10 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu VN
Danh hiệu Chìa khóa vàng 2020
Danh hiệu TOP 10 Sao Khuê 2020
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt nam 2020
Bằng khen Ủy ban Dân tộc
Bằng khen Bộ trưởng Bộ TTTT
TOP 50+10 doanh nghiệp CNTT
Bằng khen Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Danh hiệu Sao Khuê 2019
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019
Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam
Giải thưởng Công nghệ số Việt Nam
Redhat ISV Partner of the Year
Danh hiệu Sao Khuê 2018
50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam
Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Kỷ niệm chương vì sự nghiệp truyền hình Việt Nam
Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc”