TrustCA Timestamp

Dịch vụ Chứng thực điện tử dấu thời gian

“Best online course
I’ve seen in a while!”

TRUSTCA TIMESTAMP - Dịch vụ chứng thực điện tử dấu thời gian

Đóng dấu thời gian Timestamp là gì?

Dấu thời gian là dữ liệu điện tử gắn thông tin về ngày, tháng, năm và thời gian vào thông điệp dữ liệu, được cung cấp bởi một tổ chức cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian tin cậy.
Dấu thời gian sử dụng để làm bằng chứng và xác thực sự tồn tại của dữ liệu tại một mốc thời gian nhất định. Tài liệu, hồ sơ, thông điệp điện tử khi được đóng dấu thời gian sẽ đảm bảo tính chống chối bỏ về thời gian và tính toàn vẹn dữ liệu.

Tại sao cần Đóng dấu thời gian Timestamp?

Tài liệu điện tử được ký số theo đúng quy định sẽ giúp định danh, xác thực chính xác người ký, đảm bảo tính toàn vẹn và chống chối bỏ: chữ ký số được chủ sở hữu tạo lập có chủ đích, không bị giả mạo hay được tạo do một tai nạn ngẫu nhiên nào đó thông qua những phương thức kỹ thuật từ nhà cung cấp dịch vụ tin cậy và giải pháp ký số.
Tuy nhiên, đối với ký số thông thường, thời gian ký số hiển thị là thời gian của thiết bị hoặc server ký số, có thể dễ dàng bị thay đổi bởi những công cụ đơn giản, khiến những tài liệu, chứng từ nhạy cảm về thời gian như giao dịch tài chính – chứng khoán, hợp đồng mua – bán, bệnh án điện tử, văn bằng chứng nhận sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả… bị ảnh hưởng, dẫn đến việc chứng minh mốc thời gian tài liệu có hiệu lực sau ký số rất khó khăn nếu xảy ra tranh chấp.
Đặc biệt, đối với trường hợp chứng thư số đã hết hạn thì việc xác minh thời gian ký số và tính toàn vẹn của tài liệu là không thể thực hiện được bởi thiếu căn cứ đối chứng. Tài liệu khi đó không những mất giá trị pháp lý (do chứng thư số hết hạn) mà còn mất khả năng trở thành chứng cứ.
Những vấn đề này đã dẫn đến nhu cầu cần một giải pháp giúp xác minh chính xác thời gian ký và tính toàn vẹn của tài liệu dài hạn hoặc vĩnh viễn, độc lập với thời hạn của chứng thư số, chính là ký đóng dấu thời gian Timestamp.

TRUSTCA TIMESTAMP
Dịch vụ chứng thực điện tử dấu thời gian

Đảm bảo tính tuân thủ

Đáp ứng Thông tư 06/2015/TT-BTTTT về Tiêu chuẩn dịch vụ cấp dấu thời gian và tuân thủ ISO/IEC 18014 về dịch vụ cấp dấu thời gian Timestamp Service.

Hoàn thành quy trình ký chỉ trong 1s

Quy trình ký với độ chính xác cao cho khả năng hoàn thành quy trình nhận – ký – gửi tài liệu chỉ trong 1s.

Bảo mật tối đa

Sử dụng độ dài khóa RSA từ 2048 bit trở lên và chuẩn băm SHA-256 hoặc cao hơn cho tính an toàn, bảo mật tối đa.

Đáp ứng tiêu chuẩn ký nâng cao cho lưu trữ lâu dài

Bao gồm các tiêu chuẩn ký số nâng cao như: CAdES, XAdES, PAdES, ETSI ES-A… cho lưu trữ điện tử lâu dài và vĩnh viễn.