Dịch vụ bảo hành,
hỗ trợ kỹ thuật

Giải pháp Giám sát An ninh mạng

Thách thức

Hệ thống, trang thiết bị CNTT đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Nếu hệ thống bị trục trặc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc; vì vậy việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cần phải được đặc biệt quan tâm, thực hiện thường xuyên.

Các vẫn đề tổ chức và doanh nghiệp thường gặp phải bao gồm: phần cứng hư hỏng đột ngột gây gián đoạn hoạt động của hệ thống; năng suất hoạt động không ổn định; thiết bị phụ kiện bị hư hỏng hoặc quá tải.

Giải pháp

Trong thời gian hệ thống còn hiệu lực bảo hành, để đảm bảo cho hệ thống hoạt động tốt với hiệu suất cao và ít xảy ra sự cố bất thường. Theo định kỳ cố định, các cán bộ kỹ thuật bảo hành & bảo trì của chúng tôi sẽ đến nơi lắp đặt thiết bị để kiểm tra kỹ thuật, kiểm tra tình trạng của thiết bị và bảo trì kỹ thuật cho thiết bị.

Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẽ đưa ra các khuyến nghị cũng như các điều chỉnh về qui trình sử dụng, đảm bảo cho hệ thống luôn hoạt động với tình trạng tốt nhất.

Lợi ích

Sự chuyên nghiệp và tính hiệu quả của dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật chất lượng cao của SAVIS sẽ giúp đảm bảo các thiết bị tin học của khách hàng vận hành ổn định, an toàn với hiệu năng cao, giúp khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm để tập trung vào các lĩnh vực nghiệp vụ chính của mình.