Dịch vụ bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật
Thách thức

Hệ thống, trang thiết bị CNTT đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Nếu hệ thống bị trục trặc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc; vì vậy việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cần phải được đặc biệt quan tâm, thực hiện thường xuyên.

Các vẫn đề tổ chức và doanh nghiệp thường gặp phải bao gồm: phần cứng hư hỏng đột ngột gây gián đoạn hoạt động của hệ thống; năng suất hoạt động không ổn định; thiết bị phụ kiện bị hư hỏng hoặc quá tải.

Giải pháp

KIỂM TRA VÀ HỖ TRỢ KỲ THUẬT TRONG THỜI GIAN BẢO HÀNH

Trong thời gian hệ thống còn hiệu lực bảo hành, để đảm bảo cho hệ thống hoạt động tốt với hiệu suất cao và ít xảy ra sự cố bất thường. Theo định kỳ cố định, các cán bộ kỹ thuật bảo hành & bảo trì của chúng tôi sẽ đến nơi lắp đặt thiết bị để kiểm tra kỹ thuật, kiểm tra tình trạng của thiết bị và bảo trì kỹ thuật cho thiết bị.

Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẽ đưa ra các khuyến nghị cũng như các điều chỉnh về qui trình sử dụng, đảm bảo cho hệ thống luôn hoạt động với tình trạng tốt nhất.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT SAU THỜI GIAN BẢO HÀNH

Nhằm thể hiện trách nhiệm đối với sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của mình, chúng tôi cam kết thực hiện hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng đối với hệ thống mà chúng tôi cung cấp nhằm giúp vận hành và khai thác hiệu quả hệ thống lâu dài.

Chúng tôi sẽ cung cấp một đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật có trình độ cao để thực hiện việc hỗ trợ kỹ thuật với hiệu quả cao nhất.

Các hình thức hỗ trợ kỹ thuật:

  • Qua điện thoại
  • Qua email
  • Mời tham dự các lớp tập huấn, hội thảo
  • Các hình thức thích hợp khác

Nội dung hỗ trợ kỹ thuật:

  • Tư vấn trực tiếp
  • Kết nối từ xa vào hệ thống để kiểm tra, khắc phục lỗi
  • Gửi tài liệu kỹ thuật cập nhật công nghệ
  • Các vấn đề phát sinh khác
Lợi ích

Sự chuyên nghiệp và tính hiệu quả của dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật chất lượng cao của SAVIS sẽ giúp đảm bảo các thiết bị tin học của khách hàng vận hành ổn định, an toàn với hiệu năng cao, giúp khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm để tập trung vào các lĩnh vực nghiệp vụ chính của mình.