Thách thức

Chuyển đổi số được coi là một bước tiến mới, khâu đột phá quan trọng để ổn định và phát triển kinh tế, xã hội nhưng cũng đặt ra nhiều những thách thức, rào cản mới, đặc biệt là các các vấn đề liên quan đến quản lý, tổng hợp và phân tích dữ liệu.  

Theo báo cáo về Chính phủ điện tử (CPĐT) năm 2018, 2020 của Liên Hợp Quốc, dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng trong việc phát triển các dịch vụ hướng đến Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số quốc gia và từng ngành, lĩnh vực, địa bàn. Tuy nhiên, tính đến nay, dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của các đơn vị, tổ chức vẫn còn rời rạc, phân tán, trùng lặp, chưa có sự liên kết và thống nhất, gây khó khăn trong việc tổng hợp, chuẩn hóa, lưu trữ cũng như phân tích và xử lý dữ liệu, ảnh hưởng trực tiếp tới công tác chỉ đạo, điều hành. 

Vì vậy, việc ứng dụng một nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm dòng chảy dữ liệu được thông suốt, an toàn, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức là vô cùng cần thiết.  

Giải pháp

SAVIS DMP (Data Management Platform) – Nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung do SAVIS nghiên cứu và phát triển chính là lời giải tối ưu cho bài toán khai thác và quản lý dữ liệu của tổ chức, doanh nghiệp. Đây là nền tảng giúp thu thập, tổng hợp dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau đang nằm phân tán tại các đơn vị: Sở, Ban, Ngành, đơn vị của Tỉnh, các đơn vị của Bộ ngành, của Tổ chức Doanh nghiệp sau đó thực hiện phân tích, xử lý dữ liệu tập trung một cách tự động thông qua ứng dụng công nghệ AI. 

Với SAVIS DMP, việc quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu tập trung sẽ được đảm bảo thông qua trích xuất báo cáo, biểu đồ trực quan giúp các đơn vị sở ban ngành của Tỉnh, các đơn vị thuộc Bộ ngành, Tổ chức Doanh nghiệp có thể có cái nhìn tổng quan về tình hình kinh tế – xã hội của Tỉnh/Bộ ngành/Doanh nghiệp, đóng góp trực tiếp vào quá trình xem xét và ra quyết định của các cấp Lãnh đạo.

Chức năng

 • Thu thập, tổng hợp dữ liệu từ các đơn vị để tích hợp, chia sẻ file, và kết nối trực tiếp vào CSDL đã có sẵn theo các phương thức: file trung gian, kết nối trực tiếp vào CSDL các hệ thống khác, qua API cung cấp dữ liệu.
 • Xử lý dữ liệu dưới dạng đồ họa, hình ảnh một cách nhanh chóng, phân tích dữ liệu liên tục theo thời gian thực trên cơ sở được tích hợp với các phần mềm báo cáo thông minh BI.
 • Hỗ trợ lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Bộ/Ngành trong việc quản lý, chia sẻ dữ liệu và ra quyết định thông qua các báo cáo dữ liệu trực quan.
 • Tùy chỉnh các tiêu chí báo cáo, dễ dàng xuất mẫu báo cáo theo nhiều định dạng (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, pdf/A) và hiển thị trên nhiều thiết bị đầu ra (desktop, mobile, cloud…)
 • Sẵn sàng mở rộng kết nối và tích hợp với các ứng dụng khác của tỉnh thông qua nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu (LGSP) hoặc kết nối trực tiếp.

Lợi ích

 • Đảm bảo sự liên thông đồng bộ dữ liệu toàn tỉnh/Bộ ngành/Tổ chức Doanh nghiệp.
 • Phù hợp với khả năng ứng dụng CNTT tại các đơn vị tham gia sử dụng phần mềm.
 • Đơn giản trong cài đặt, vận hành, và quản lý, giám sát.
 • Lưu trữ dữ liệu, có khả năng khôi phục lại toàn bộ hệ thống khi gặp sự cố.
 • Tối ưu năng suất
 • Tối ưu chi phí
 • Có thể mở rộng để trở thành một công cụ kết nối giữa các cơ quan chính quyền, giữa chính quyền với người dân, giữa các tổ chức và doanh nghiệp