GOSIGN – Giải pháp hợp đồng điện tử
và số hóa quy trình

Thách thức

Việc ứng dụng thành tựu công nghệ để tự động hóa quy trình, cho phép tổ chức/cá nhân có thể làm việc từ xa, mọi lúc mọi nơi, bắt kịp xu hướng chuyển đổi số của thế giới được Chính phủ khuyến khích và thúc đẩy mạnh mẽ. Tuy nhiên, những lo lắng về tính an toàn, bảo mật, vấn đề pháp lý, tâm lý ngại thay đổi cũng như rào cản về chi phí đầu tư ban đầu đã khiến nhiều cá nhân, tổ chức trì hoãn quá trình số hóa này.

Giải pháp

GOSIGN là giải pháp số hóa toàn diện cho tổ chức, doanh nghiệp với nhu cầu chuyển đổi quy trình làm việc từ xa nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, bao gồm hệ sinh thái đầy đủ: ký số từ xa, ký số trên thiết bị di động, tự động hóa quy trình đến lưu trữ điện tử, dễ dàng tích hợp với các hệ thống thông tin hiện có của tổ chức, doanh nghiệp.

Giải pháp cho phép ký số và quản lý nhiều loại hình tài liệu, giao dịch điện tử giữa Tổ chức với tổ chức, tổ chức với cá nhân, cá nhân với cá nhân đối với cả lĩnh vực công, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm: văn bản pháp luật, hợp đồng điện tử, công văn/thư mời, bảo hiểm, hóa đơn điện tử, chứng từ tờ trình nội bộ của tổ chức/doanh nghiệp… cũng như số hóa các hồ sơ giấy, cho phép chuyển đổi sang tiêu chuẩn lưu trữ điện tử lâu dài PDF/A và ký số thành các hồ sơ điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ, chứng từ giấy.

Lợi Ích

Rút ngắn quy trình

Rút ngắn quy trình làm việc tới 80%, từ 48h xuống còn 3 phút

Tiết kiệm

Tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành đến 90%, giải phóng nhân lực tổ chức

Đảm bảo

Đảm bảo an toàn, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu theo tiêu chuẩn Châu Âu và thế giới

Quản lý

Quản lý hiệu quả luồng công việc nhờ tích hợp quy trình tự động SAVIS BPM Paperless

Giao diện

Giao diện đẹp mắt, thao tác kéo thả đơn giản, trực quan, dễ dùng

Làm việc từ xa

Hỗ trợ ký số từ xa, ký số trên thiết bị di động nhanh chóng, thuận tiện

Theo dõi

Theo dõi, báo cáo, quản lý trạng thái tài liệu theo thời gian thực

Lưu trữ

Lưu trữ và truy xuất tài liệu nhanh chóng bằng công cụ lọc và tìm kiếm thông minh

Xây dựng

Xây dựng quy trình số hóa đầy đủ cho doanh nghiệp trên một phần mềm duy nhất, giảm tải gánh nặng phối hợp – chuyển giao – tham vấn chứng từ lưu kho

Translate »