Giải pháp ký số all-in-one đầu tiên tại Việt Nam

Tại sao cần xây dựng hệ thống ký số trong doanh nghiệp?

Những vướng mắc trong ký số tài liệu, số hóa tài liệu đang tạo ra rào cản lớn cho sự phát triển và nâng cao hiệu quả công việc của tổ chức:

Chữ ký số sẽ tạo nên giá trị pháp lý cho tài liệu điện tử, tương tự như chữ ký tay và con dấu đỏ, đảm bảo: định danh người ký và tính xác thực, toàn vẹn, chống chối bỏ dữ liệu.

Hệ thống ký số là nền tảng quan trọng mà các tổ chức, doanh nghiệp cần xây dựng đầu tiên khi tiến hành quá trình chuyển đổi số.

Khó khăn trong lựa chọn phương thức ký số

Tuy nhiên, thực tế, để lựa chọn một phương thức ký số phù hợp với quy mô và nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp là không dễ dàng

Khó khăn

SAVIS Signing BOX

Giải pháp ký số all-in-one đầu tiên tại Việt Nam

SAVIS Signing BOX bao gồm:

Cài đặt và vận hành ngay lập tức

Ký số tập trung, ký số từ xa, ký số trên di động, ký số không dùng USB Token

Hiệu năng và trải nghiệm người dùng

Hệ giải pháp ký số bảo mật của SAVIS

TrustCA
Giải pháp chứng thực điện tử và ký số
SAVIS Signing Server
Hệ thống ký số tập trung
SAVIS eContract
Giải pháp Hợp đồng điện tử
SAVIS SigningHUB
Giải pháp số hóa toàn diện cho tổ chức, doanh nghiệp
GO Invoice
Giải pháp Hóa đơn điện tử
Smart-ID mSign
Giải pháp ký số, xác thực mạnh trên di động
SAVIS Timestamp Signing
Giải pháp đóng dấu thời gian
SAVIS eNotary
Giải pháp chứng thực, sao y công chứng điện tử
Scroll to Top