SAVIS Signing BOX

Giải pháp ký số all-in-one đầu tiên tại Việt Nam

Thách thức

Hệ thống ký số là nền tảng quan trọng mà các tổ chức, doanh nghiệp cần xây dựng đầu tiên khi tiến hành quá trình chuyển đổi số.

Khó khăn

SAVIS Signing BOX

Giải pháp ký số all-in-one đầu tiên tại Việt Nam

SAVIS Signing BOX bao gồm:

Cài đặt và vận hành ngay lập tức

Ký số tập trung, ký số từ xa, ký số trên di động, ký số không dùng USB Token

Ký số mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị di động

Ký số trên mọi loại tài liệu:
– Ký số hóa đơn điện tử, phiếu thu điện tử, bệnh án điện tử, văn bản điện tử, hồ sơ điện tử, công văn điện tử…
– Ký số hợp đồng điện tử, giao dịch ngân hàng – chứng khoán điện tử, giao dịch mua bán điện tử, thanh toán điện tử, thương mại điện tử, thư điện tử…