SAVIS SOC

Giải pháp Giám sát An ninh mạng

Thách thức

Quá trình chuyển đổi số ngày càng tăng tốc trên toàn cầu cũng đồng nghĩa tội phạm mạng liên tục tìm ra phương thức mới để khai thác điểm yếu trong các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Các tổ chức cần có những kế hoạch chủ động đón đầu các mối đe dọa an ninh thông tin, nếu không muốn chịu những tổn thất nặng nề từ những đợt tấn công mạng. Các giải pháp – dịch vụ về giám sát, điều hành an ninh mạng do các tổ chức, đơn vị được cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng sẽ là lựa chọn tối ưu cho tổ chức, doanh nghiệp nhằm đảm bảo an toàn hệ thống công nghệ thông tin.

Giải pháp

SAVIS SOC – Giải pháp giám sát an ninh mạng được xây dựng với nhiệm vụ liên tục giám sát và cải thiện vị thế an ninh của tổ chức, đảm bảo tuân thủ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP, Thông tư số 31/2017-BTTTT, Công văn số 2973/BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin.
SAVIS SOC thực hiện 4 chức năng chính:
Giám sát, đánh giá
Giám sát và đánh giá an ninh mạng
Ngăn chặn, truy vết
Ngăn chặn, truy vết và ứng cứu các mối đe dọa và sự số an ninh mạng
Theo dõi, quản lý

Theo dõi, quản lý sự tuân thủ của tổ chức về an ninh mạng

Đào tạo
Đào tạo an ninh mạng

Lợi ích

Scroll to Top