eToken
Thách thức

Để bảo vệ định danh truy cập vào các ứng dụng quan trọng trong môi trường máy tính, các tổ chức có nhu cầu phải đảm bảo quyền truy cập vào các nguồn tài nguyên được bảo mật, trong khi vẫn phải duy trì tuân thủ các quy định an ninh và sự riêng tư.

Giải pháp

SAVIS eToken là thiết bị có thể giải quết vấn đề như vậy, nó cung cấp xác thực hai nhân tố (two-factor) để bảo mật các truy cập mạng từ xa, cũng như hỗ trợ các ứng dụng bảo mật cao cấp dựa trên chứng thư số, bao gồm cả chữ ký số và xác thực pre-boot.

SAVIS eToken là thiết bị USB chữ ký số, hỗ trợ xác thực hai nhân tố (Token + PIN code) với công nghệ thẻ thông minh (smartcard) tiên tiến. Công nghệ của eToken dựa trên chứng thư số tạo và lưu thông tin bí mật, như các khóa riêng, mật khẩu PIN code và chứng thư số bên trong môi trường bảo vệ của chip thẻ thông minh. Để xác thực, người sử dụng phải cung cấp đồng thời thiết bị eToken và mật khẩu PIN code.

Lợi ích
 • Cải thiện năng suất bằng cách cho phép các nhân viên và đối tác truy cập an toàn vào các tài nguyên của doanh nghiệp.
 • Cho phép sử dụng với các ứng dụng chữ ký số và chứng thực tiền khởi động.
 • Portable USB Token: không cần đầu đọc đặc biệt.
 • Đơn giản và dễ sử dụng: không cần đào tạo hoặc kiến thức kỹ thuật đặc biệt để sử dụng.
 • Có thể mở rộng bảo mật các ứng dụng thông qua on-board Java applet.
 • Chứng nhận Common Criteria và chuẩn FIPS 140-2 level 3.
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong lĩnh vực chữ ký số và dịch vụ công ở Việt Nam:
  -Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT 23/03/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
  -Thông tư số 35/2015/TT-NHNN của ngày 31/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước.
  -Công văn số 769/CNTT8 ngày 09/06/2017 của Cục CNTT, Ngân hàng Nhà nước.