SAVIS đạt chứng nhận ISO 14721:2012 cho Giải pháp lưu trữ tài liệu tin cậy Trusted Archive

Tháng 12/2022, Trusted Archive chính thức đạt Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn ISO 14721:2012 từ Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam. Cho đến nay, đây là giải pháp lưu trữ điện tử đầu tiên và duy nhất tuân thủ ISO 14721:2012 tại Việt Nam. 

Trusted Archive đạt chứng nhận ISO 14721:2012

Tiêu chuẩn ISO 14721:2012 là mô hình tham chiếu cho hệ thống thông tin lưu trữ mở OAIS, được ban hành ban đầu bởi NASA. Tiêu chuẩn quy định đầy đủ các công tác liên quan đến lưu trữ thông tin, từ thu nộp, tổ chức lưu trữ, quản trị dữ liệu, truy cập khai thác đến tiêu hủy. Đây được xem là tiêu chuẩn cao nhất cho hệ thống lưu trữ mở, được các quốc gia lưu trữ lớn trên thế giới như NARA Mỹ, NAA Úc, Canada, Hoàng gia Anh,… áp dụng từ năm 2003. 

Về phạm vi áp dụng, tiêu chuẩn đã xác định mô hình OAIS được áp dụng cho bất kỳ kho lưu trữ nào, đặc biệt phù hợp cho các tổ chức có trách nhiệm cung cấp thông tin dài hạn. Mô hình bao gồm các khái niệm về mô hình chức năng và mô hình thông tin để tham chiếu cho việc xây dựng một kho lưu trữ điện tử. Thông tin quản lý không chỉ hỗ trợ tài liệu lưu trữ kỹ thuật số, mà còn hỗ trợ tài liệu lưu trữ phi kỹ thuật số hay không ở dạng kỹ thuật số (giấy, hình ảnh, âm thanh, băng ghi hình…) và cả phương tiện vật lý mang tin (thiết bị ghi âm, ghi hình,…). 

Tiêu chuẩn ISO 14721:2012 yêu cầu nhà cung cấp giải pháp phải đảm bảo cơ sở hạ tầng, thiết kế, triển khai, trao đổi thông tin theo khung kiến trúc lưu trữ mở OAIS, đảm bảo quản lý tập trung và mã hóa bảo mật. 

Giải pháp lưu trữ tài liệu tin cậy – Trusted Archive của SAVIS là giải pháp đầu tiên và duy nhất đạt tiêu chuẩn ISO 14721:2012, với các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm theo: Mô hình chức năng, Mô hình thông tin và Chuyển đổi gói thông tin. Trusted Archive được phát triển nhằm giải quyết nhu cầu lưu trữ dữ liệu, tài liệu điện tử lớn của các doanh nghiệp, tối ưu nguồn lực, xây dựng, triển khai, vận hành các hệ thống xử lý dữ liệu dựa trên cơ sở nền tảng chung hợp nhất. 

Bên cạnh tuân thủ các tiêu chuẩn lưu trữ quốc tế, giải pháp còn đáp ứng Thông tư 02/2019/TT-BNV và Thông tư 22/2020/TT-BTTTT. Trusted Archive sở hữu những tính năng, đặc điểm ưu việt so với các giải pháp khác trên thị trường hiện nay: 

  • Hỗ trợ tìm kiếm nhanh, full textsearch trên dữ liệu lớn Search Engine – Elastic Search 
  • Sao lưu dữ liệu, nhận dạng AI Smart OCR và báo cáo thông minh 
  • Định dạng tài liệu chuẩn lưu trữ PDF/A, XML,… 
  • Hỗ trợ ký số nâng cao, đóng dấu thời gian Timestamp, ký số xác thực lưu trữ lâu dài LTV, LTANS giúp lưu trữ tài liệu tin cậy trong 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc vĩnh viễn. 

SAVIS là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất tham gia Hội đồng Lưu trữ quốc tế ICA. Ngoài quyền truy cập không giới hạn vào hệ thống tài nguyên số của ICA, chúng tôi còn được tham khảo, tiếp thu những mô hình lưu trữ tiên tiến nhất trên thế giới và tham gia những sự kiện thường niên do Hội đồng tổ chức trên khắp thế giới. 

Có thể nói, với chứng chỉ ISO 14721:2012, SAVIS trở thành đơn vị tiên phong tại Việt Nam cung cấp giải pháp lưu trữ điện tử tuân thủ khung kiến trúc lưu trữ mở OAIS. Đây là nỗ lực của SAVIS đồng hành cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. 

Facebook
Twitter
LinkedIn