Tiêu chuẩn

Mục tiêu trở thành một thương hiệu quốc tế, SAVIS luôn tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu.

ISO 27001

Xây dựng quy trình về bảo mật thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001. Thông qua việc triển khai một hệ thống vững chắc để quản lý thông tin trong tổ chức, SAVIS tự tin có thể bảo vệ được tài sản thông tin, đảm bảo được sự liên tục trong kinh doanh nếu có xảy ra sự phá hoại hoặc mất mát.

ISO 9001:2015

Với mục tiêu trở thành một thương hiệu quốc tế, SAVIS luôn tuân thủ quy trình chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Năm 2017, SAVIS được cấp chứng nhận ISO 9001:2015, đảm bảo sẽ kiểm soát ổn định chất lượng và tiến tới nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp.