News

Tin tức mới về chúng tôi

Search

Tìm kiếm

News

Cập nhật mới

Tin Tức

SAVIS trình diễn Hệ giải pháp chuyển đổi số tại Triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021

Ngày 09, 10/01/2021, SAVIS mang đến Triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 (VIIE 2021) những thiết bị và giải pháp công nghệ sáng tạo phục vụ chuyển đổi số trong xây dựng Chính phủ điện tử – Chính phủ số, Doanh nghiệp số, Ngân hàng

Xem thêm »
Tin Tức

Trung tâm Dữ liệu Y tế – SAVIS: Ghi nhớ hợp tác về triển khai các giải pháp ký số, giám sát an toàn thông tin mạng, lưu trữ điện tử

Ngày 4/7/2020, tại Hà Nội, Trung tâm Dữ liệu y tế và Công ty Cổ phần Tập đoàn SAVIS đã ký thỏa thuận hợp tác về triển khai các sản phẩm – giải pháp chữ ký số, giám sát an toàn thông tin mạng và lưu trữ điện tử.

Xem thêm »
OGNEAC
Tin Tức

NEAC yêu cầu các CA nghiêm túc tuân thủ hướng dẫn về dịch vụ chứng thực chữ ký số từ xa và chữ ký số trên thiết bị di động

Trước thông tin, một số CA cung cấp dịch vụ ký số trên thiết bị di động, ký số từ xa cho khách hàng khi chưa được kiểm tra kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn, NEAC đã ra yêu cầu các CA thực hiện nghiêm túc hướng dẫn triển khai dịch vụ quy định tại Công văn số 190/NEAC-TĐCP ngày 07/5/2020.

Xem thêm »
Scroll to Top