News

Tin tức mới về chúng tôi

Search

Tìm kiếm

News

Cập nhật mới

SAVIS SVC WHO
Công nghệ

Ứng dụng công nghệ PKI của Ascertia trong Chứng nhận Tiêm chủng Thông minh (SVC) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

Để thực hiện song song mục tiêu phát triển kinh tế và kiểm soát dịch bệnh, đòi hỏi các nước phải áp dụng những giải pháp tổng thể được áp dụng trên toàn quốc. Từ đó, giải pháp Chứng nhận tiêm chủng thông minh SVC của WHO đã ra đời,

Xem thêm »
Scroll to Top