SAVIS phối hợp tổ chức Hội thảo “Chữ ký số và Lưu trữ điện tử tập trung – Nền tảng xây dựng Chính quyền số và Công dân số”

SAVIS phối hợp tổ chức Hội thảo “Chữ ký số và Lưu trữ điện tử tập trung - Nền tảng xây dựng Chính quyền số và Công dân số”

Hội thảo Chữ ký số và Lưu trữ điện tử tập trung – Nền tảng xây dựng Chính quyền số và Công dân số tổ chức tại Hải Phòng ngày 24/02/2022. Sự kiện nhằm thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu số toàn diện, liên thông trong toàn bộ hệ thống chính trị, phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng.

Hội thảo được tổ chức bởi Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số cùng Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS với sự tham gia của đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

SAVIS phối hợp tổ chức Hội thảo “Chữ ký số và Lưu trữ điện tử tập trung - Nền tảng xây dựng Chính quyền số và Công dân số”
Ông Lương Hải Âu – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phát biểu khai mạc Hội thảo
SAVIS phối hợp tổ chức Hội thảo “Chữ ký số và Lưu trữ điện tử tập trung - Nền tảng xây dựng Chính quyền số và Công dân số”
Hội thảo “Chữ ký số và Lưu trữ điện tử tập trung – Nền tảng xây dựng Chính quyền số và Công dân số” tổ chức tại Hải Phòng (24/02/2022)

Chuyển đổi số là động lực trong phát triển thành phố Hải Phòng, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trong toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp nhằm phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố. Trong đó, dữ liệu số là nguồn tài nguyên, kết quả quan trọng của quá trình làm việc số, cần được xây dựng, lưu trữ, thống nhất, chia sẻ trên toàn bộ hệ thống, đồng thời bảo đảm tính bảo mật, xác thực lâu dài.

Công tác lưu trữ đang ở thời khắc chuyển đổi vô cùng quan trọng mang tính cách mạng. Khác biệt với việc lưu trữ văn bản giấy, lưu trữ văn bản điện tử cần đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và đặc biệt là yêu cầu định danh, xác thực người dùng thông qua hệ thống chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng nhằm đảm bảo tính an toàn, bảo mật và giá trị pháp lý khi thực hiện trên môi trường điện tử. Chữ ký số và lưu trữ tài liệu điện tử giúp hình thành những kho lưu trữ số đáp ứng tiêu chuẩn sẽ tạo nền tảng xây dựng Chính quyền số, công dân số.

SAVIS phối hợp tổ chức Hội thảo “Chữ ký số và Lưu trữ điện tử tập trung - Nền tảng xây dựng Chính quyền số và Công dân số”
Ông Đặng Thanh Tùng – Cục trưởng Cục Văn thư lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ chia sẻ về Định hướng lưu trữ số tai Hội thảo

Tại Hội thảo, các diễn giả từ Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang, Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS chia sẻ về các vấn đề nền tảng xây dựng Chính quyền số, Công dân số như: Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước; Thời cơ, thách thức và định hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực Y tế, Giáo dục; Ký số, lưu trữ điện tử lâu dài và xác thực tài liệu điện tử; Ứng dụng chữ ký số trong dịch vụ công trực tuyến, giao dịch điện tử.

SAVIS phối hợp tổ chức Hội thảo “Chữ ký số và Lưu trữ điện tử tập trung - Nền tảng xây dựng Chính quyền số và Công dân số”
Ông Nguyễn Trường Nam – Phó Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Y tế cùng những nhận định về Chuyển đổi số trong lĩnh vực Y tế – Thời cơ và thách thức
SAVIS phối hợp tổ chức Hội thảo “Chữ ký số và Lưu trữ điện tử tập trung - Nền tảng xây dựng Chính quyền số và Công dân số”
Ông Tô Hồng Nam – Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo và tham luận về Định hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
SAVIS phối hợp tổ chức Hội thảo “Chữ ký số và Lưu trữ điện tử tập trung - Nền tảng xây dựng Chính quyền số và Công dân số”
Ông Lã Hoàng Trung – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang – Trình bày về “Ứng dụng chữ ký số trong Dịch vụ công trực tuyến, giao dịch điện tử – Bước đột phá để thúc đẩy Công dân số”

Theo đó, các ý kiến tại Hội thảo tập trung chia sẻ về những quan điểm mới, mục tiêu về lưu trữ lịch sử, lưu trữ chuyên ngành, trách nhiệm của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; chia sẻ về các vấn đề phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trong y tế; chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh; chuyển đổi số bệnh viện; đồng thời đưa ra một số khuyến nghị trong công tác chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo Hải Phòng.

SAVIS phối hợp tổ chức Hội thảo “Chữ ký số và Lưu trữ điện tử tập trung - Nền tảng xây dựng Chính quyền số và Công dân số”
Ông Hoàng Nguyên Vân – Phó viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Chủ tịch HĐQT công ty SAVIS với chủ đề Ký số, lưu trữ điện tử lâu dài và xác thực tài liệu điện tử – Nền tảng xây dựng Chính quyền số, Doanh nghiệp số và Công dân số

Về lưu trữ điện tử, ông Hoàng Nguyên Vân – Phó viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Chủ tịch HĐQT công ty SAVIS nhấn mạnh: “Ký số, lưu trữ điện tử lâu dài và xác thực tài liệu điện tử – Nền tảng xây dựng Chính quyền số, Doanh nghiệp số và Công dân số”. Ông khẳng định: “Để xây dựng kho lưu trữ số tập trung cần đồng thời hoàn thiện hai vấn đề cốt lõi: khung pháp lý và  khung kỹ thuật. Hiện nay, luật lưu trữ và các nghị định, thông tư liên quan chưa theo kịp các nhu cầu về hình thành, quản lý văn bản điện tử trong thực tiễn. Khung kỹ thuật chưa đầy đủ, chưa có quy định khung kiến trúc cho lưu trữ điện tử. Ký số và ký điện tử trên tài liệu gặp rủi ro: làm sao xác thực được nếu thời hạn chữ ký số hết hiệu lực (do bị thu hồi hay hết hạn), làm sao xác minh được tài liệu điện tử gốc không bị giả mạo sau 5 năm, 15 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa”. Với quá trình nghiên cứu và tham khảo mô hình lưu trữ của châu Âu, Mỹ, ông đề xuất xây dựng Khung kiến trúc lưu trữ số Việt Nam áp dụng mô hình OAIS – ISO 14721:2012 và ISO 14721:2012. Lưu trữ điện tử là một ngành đặc thù. Lưu trữ điện tử luôn song hành với hệ thống chứng thực điện tử, ký số đóng dấu thời gian Timestamp, ký số lưu trữ lâu dài LTANS, LTV,.. đảm bảo tính toàn vẹn, xác thực và khả năng truy cập phục vụ lưu trữ lâu dài, lưu trữ vĩnh viễn.”

Hội thảo cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tế đã triển khai tại tỉnh Hậu Giang, tính pháp lý của hồ sơ nộp trực tuyến, khó khăn, vướng mắc và những giải pháp. Để ứng dụng chữ ký số hiệu quả trong thực tế, địa phương đã kết hợp hai giải pháp ký số truyền thống USB token ký số từ xa, đề xuất doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ giải pháp ký số trong giai đoạn thí điểm, tài trợ chi phí cho người dân sử dụng chữ ký số giúp hình thành thói quen, triển khai ký số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại thông minh.

Hội thảo được tổ chức tại Hải Phòng là cơ hội để các Sở, ngành, quận, huyện và các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố được nghe và chia sẻ các định hướng của Chính phủ về chuyển đổi số và một số kinh nghiệm đã triển khai thực tế, từ đó sẽ giúp triển khai chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị theo tinh thần và yêu cầu đã nêu trong Quyết định số 284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Năm 2022 sẽ là năm thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành, mọi cấp, toàn dân và toàn diện trên địa bàn thành phố, là chìa khóa để Hải Phòng phát triển bền vững. Phát triển hệ thống ký số và lưu trữ điện tử tập trung sẽ tạo đà để Hải Phòng có những bước tiến đột phá trong cải cách hành chính, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực./.

>> SAVIS được cấp phép cung cấp Dịch vụ Ký số từ xa Remote Signing Đầu tiên tại Việt Nam

>> Trung tâm Dữ liệu Y tế – SAVIS: Ghi nhớ hợp tác về triển khai các giải pháp ký số, giám sát an toàn thông tin mạng, lưu trữ điện tử

>> SAVIS được vinh danh TOP 5 Doanh nghiệp Việt Nam về mật mã, xác thực và chữ ký số, khẳng định vị trí số 1 về cung cấp dịch vụ và giải pháp ký số

>> Giải pháp Hợp đồng điện tử Đầu tiên và Duy nhất tích hợp Ký số đóng dấu thời gian Timestamp, Ký điện tử an toàn, Ký số nâng cao, LTV, LTANS

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn