SAVIS là thành viên của Liên minh phát triển Hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam

Lễ ra mắt Liên minh phát triển Hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam đã được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT). SAVIS là một trong 21 thành viên tiên phong của Liên minh này.

Theo đó, Bộ TT&TT giao các doanh nghiệp thuộc liên minh nghiên cứu, sản xuất sản phẩm an toàn thông tin mạng và sản phẩm nền tảng của Việt Nam để đáp ứng tối đa nhu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử, đô thị thông minh và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia theo 8 nhóm sản phẩm cụ thể để hình thành Hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng Việt Nam, dưới sự điều phối, định hướng của Bộ TT&TT.

Mục tiêu đặt ra là đến 2020 sẽ hình thành một hệ sinh thái đầy đủ sản phẩm an toàn, an ninh mạng; phấn đấu đến 2025, sản phẩm an toàn an ninh mạng Việt Nam chiếm trên 75% thị trường trong nước và xuất khẩu ra các nước trong khu vực. Việc thành lập Liên minh mang ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa mục tiêu này.

Hiện tại, Liên minh gồm 21 thành viên là các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về công nghệ thông tin, an toàn an ninh mạng. Các thành viên cam kết tập trung nguồn lực, phát huy thế mạnh đặc thù của từng doanh nghiệp để phát triển các sản phẩm có chất lượng, đủ khả năng cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài, hình thành một hệ sinh thái đầy đủ do doanh nghiệp Việt Nam sáng tạo, phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa cho các thành viên thuộc Liên minh

Năm 2017, SAVIS là một trong 6 đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin. Từ đó đến nay, SAVIS đã phát triển hệ thống sản phẩm – dịch vụ an toàn, an ninh mạng và triển khai cho nhiều tổ chức, đơn vị trên toàn quốc.

SAVIS hiện đang cung cấp các dịch vụ an toàn, an ninh mạng quan trọng đến các cá nhân/tổ chức trên toàn quốc như: Dịch vụ khôi phục dữ liệu, Dịch vụ phòng ngừa, chống tấn công mạng, Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng, Dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng, Dịch vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng…

Về hệ thống giải pháp, sản phẩm an toàn, an ninh mạng, SAVIS đã phát triển thành công hệ thống Giải pháp Trung tâm điều hành an ninh mạng SAVIS CSOC. Giải pháp thực hiện chức năng quản lý và duy trì các thiết bị an ninh mạng, giám sát và đánh giá an ninh mạng, quản lý về ứng phó sự cố an ninh mạng, quản lý sự tuân thủ của tổ chức về an ninh mạng, thực hiện đào tạo an ninh mạng.

SAVIS là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng các công nghệ 4.0 bao gồm công nghệ AI, Big Data, Search Engine vào trong hệ giải pháp chính phủ số, doanh nghiệp số, truyền thông số… Nhận thức được vai trò của các công nghệ 4.0, SAVIS đã nghiên cứu và từng bước đưa hệ thống giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0 ra thị trường trong và ngoài nước. Công ty tập trung ứng dụng công nghệ Dữ liệu lớn Big Data, AI, Search Engine – Elastic Search, IoT, Machine Learning vào các giải pháp công nghệ thông tin nói chung và giải pháp an toàn, anh ninh mạng nói riêng. Trong đó, tiêu biểu là hệ thống Nền tảng quản lý định danh thiết bị IoT – SAVIS IoT Identity Platform.

Hệ giải pháp được Công ty phát triển trên nền tảng bảo mật khóa công khai PKI, hỗ trợ các thuật toán RSA và ECC, bao gồm các giải pháp cho từng lĩnh vực: SAVIS smart city platform – Giải pháp hạ tầng thành phố thông minh sử dụng nền tảng IoT, SAVIS IoT for consumer – Nền tảng bảo mật IoT cho người dùng, SAVIS IoT for Healthcare – Nền tảng bảo mật IoT cho y tế, SAVIS IoT for Transportation – Nền tảng bảo mật IoT cho giao thông, SAVIS IoT for Industrial – Nền tảng bảo mật IoT cho công nghiệp.

Không gian mạng là tương lai phát triển của quốc gia. An toàn, an ninh mạng là yếu tố sống còn để tiến hành công cuộc chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, Doanh nghiệp số và hướng tới nền kinh tế số, xã hội số. Nhận thức rõ vai trò và sứ mệnh của mình khi trở thành thành viên của Liên minh phát triển Hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam, SAVIS sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới theo hướng làm chủ công nghệ, làm chủ hệ thống góp sức thực hiện thành công mục tiêu hình thành hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng chất lượng, hướng đến xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa cho Tổng Giám đốc Công ty SAVIS

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn