Những lợi thế chỉ duy nhất SAVIS có khi trở thành một QTSP về dịch vụ ký số theo mô hình ký số từ xa Remote Signing

Với việc trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận QTSP về cung cấp dịch vụ chữ ký … Continue reading Những lợi thế chỉ duy nhất SAVIS có khi trở thành một QTSP về dịch vụ ký số theo mô hình ký số từ xa Remote Signing