Giải pháp lưu trữ điện tử của SAVIS được công nhận đáp ứng đầy đủ Thông tư số 02/2019/TT-BNV

Tháng 12/2019, SAVIS e-Archive – Giải pháp Số hóa, lưu trữ điện tử tập trung trên nền tảng Big Data của SAVIS đã được Cục Văn thư  và Lưu trữ nhà nước công nhận đạt đầy đủ các yêu cầu của Thông tư 02/2019/TT-BNV về Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.
Với kết quả này, SAVIS e-Archive là hệ thống đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng yêu cầu về quy trình, tính năng kỹ thuật trong lưu trữ điện tử theo cả hai Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV cũng như quy định về sử dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước tại Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Thông tư số 02/2019/TT-BNV được Bộ Nội vụ ban hành ngày 24/01/2019 đã quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và các yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. Thông tư áp dụng cho toàn bộ cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và khuyến khích thực hiện trong các tổ chức/cá nhân khác. Về tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, Thông tư đã đề cập cụ thể về nguyên tắc thiết kế cấu trúc dữ liệu thông tin đầu vào, yêu cầu biên mục nội dung dữ liệu đặc tả của tài liệu lưu trữ và tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào của cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ. Những nguyên tắc, yêu cầu, kiểm tra, sao lưu, phục hồi, bảo đảm an toàn trong bảo quản cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ cũng được quy định chi tiết.
Theo đánh giá của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, toàn bộ cấu trúc, chức năng của SAVIS e-Archive do SAVIS phát triển phù hợp với những yêu cầu của Thông tư 02. Đặc biệt, những tiêu chuẩn cốt lõi như: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản, bảo đảm việc trao đổi dữ liệu giữa các Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ, hình thức chữ ký số trên tài liệu điện tử, SAVIS e-Archive đều đáp ứng tốt.

SAVIS e-Archive tuân thủ ISO 14721:2012 – Tiêu chuẩn đặc tả kiến trúc hệ thống thông tin lưu trữ mở, cho phép mở rộng không hạn chế cũng như tích hợp dễ dàng với các hệ thống thông tin khác của tổ chức. Với giải pháp này, tổ chức/doanh nghiệp có thể quản lý hàng triệu tài liệu với nhiều định dạng khác nhau và truy tìm chính xác trong vài giây, giúp giảm các chi phí hoạt động nhờ không phải bảo lưu hồ sơ giấy.
Tài liệu sau khi số hóa sẽ được lưu trữ và quản lý tập trung một cách khoa học, tạo cơ hội xây dựng kho dữ liệu nhằm tăng sự cộng tác giữa các bộ phận/chi nhánh và văn phòng, đồng thời giảm rủi ro thất lạc văn bản, nhằm hướng tới xây dựng Chính phủ số, Chính phủ không giấy tờ. Cùng với Dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng TrustCA của SAVIS, Giải pháp được tích hợp với các tính năng đóng dấu thời gian, ký số theo tiêu chuẩn ký số lâu dài quốc tế như CAdES-LTA, PAdES Long-Term with Archive Time-Stamps (LTA), LTANS phục vụ số hóa và lưu trữ hồ sơ điện tử đảm bảo tính tin cậy, toàn vẹn trong lưu trữ điện tử lâu dài 10 năm, 20 năm, 50 – 100 năm hay vĩnh viễn, đảm bảo tuân thủ quy định về lưu trữ thông điệp dữ liệu của Luật giao dịch điện tử, quy định lưu trữ chứng từ điện tử theo Nghị định số 165/2018/ND-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính của Chính phủ. Đặc biệt, hệ thống có chế độ bảo mật chặt chẽ cho phép cấp quyền truy cập đến từng người sử dụng và lưu lịch sử giao dịch mỗi phiên làm việc, giúp nâng cao khả năng bảo mật hồ sơ và sổ sách.

Nhằm bắt kịp xu hướng phát triển của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, Giải pháp lưu trữ số hoá điện tử tập trung trên nền tảng Big Data có khả năng tích hợp với công nghệ RFID và ứng dụng IoT, dữ liệu lớn Big Data, AI, Search Engine – Elastic Search trong việc giải quyết các bài toán nghiệp vụ quản lý kho tư liệu. Tại lễ công bố và trao Danh hiệu Sao Khuê 2018, Giải pháp đã được vinh danh là sản phẩm tiêu biểu của ngành phần mềm, dịch vụ CNTT Việt Nam. Năm 2019, Giải pháp tiếp tục được tôn vinh tại Hạng mục Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu của Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 – Vietnam Digital Awards 2019.
Hiện tại, SAVIS là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Lưu trữ Quốc tế (ICA). Chúng tôi có quyền truy cập không giới hạn các tài nguyên số hiện tại của ICA, được tham khảo, tiếp thu những kiến trúc mô hình lưu trữ tiên tiến nhất trên thế giới và tham gia những sự kiện thường niên do Hội đồng tổ chức tại khu vực và quốc tế. Việc gia nhập ICA cùng những cải tiến công nghệ đã khẳng định nỗ lực không ngừng của công ty trong việc nghiên cứu, sáng tạo nhằm đưa đến những sản phẩm tốt nhất phục vụ ngành lưu trữ quốc gia.

Facebook
Twitter
LinkedIn