Open Technology - Open Innovation

Công nghệ đột phá, dẫn đầu

TrustCA<br> Remote Signing

TrustCA
Remote Signing

Nhà cung cấp dịch vụ tin cậy QTSP về dịch vụ ký số từ xa đầu tiên tại Việt Nam
Open Banking Platform

Open Banking Platform

Nền tảng Ngân hàng mở đầu tiên tại Việt Nam
TrustCA Timestamp

TrustCA Timestamp

Dịch vụ Chứng thực điện tử cấp dấu thời gian đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam
Chuyển đổi số toàn diện với

12 Nhóm Giải Pháp Hàng Đầu​

Open Banking Solution
Media -Truyền hình, nội dung số
DX Open Gov Solution
Bảo mật - An toàn
thông tin​
IoT & Thành phố
thông minh​
DX Open Healthcare Solution​

Lưu trữ điện tử​

Định danh, xác thực điện tử

TrustCA - Thương hiệu cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của SAVIS
Ký số và chứng thực điện tử
Cloud Application, Microservice, Open API​
Trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng​

Tự động hoá và quản lý quy trình Doanh nghiệp số​

Chuyển đổi số toàn diện với

12 Nhóm Giải Pháp Hàng Đầu​

IN THE

News

Play Video
Dịch vụ chứng thực điện tử cấp dấu thời gian

ĐẦU TIÊN tại Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu

Đối tác

Thành Viên

Tin Tức nổi bật

Theo dõi những tin tức công nghệ, sự kiện mới nhất về Chuyển đổi số cùng SAVIS.