Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng
Thách thức

Trong năm 2016 vừa qua, Việt Nam ghi nhận tổng cộng khoảng 145 nghìn cuộc tấn công mạng khác nhau nhằm vào các hệ thống thông tin với 03 loại hình tấn công chính là lừa đảo, mã độc và thay đổi giao diện. Nguy cơ mất an toàn thông tin từ các thiết bị IoT ngày càng thể hiện rõ nét. Nhiều cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) có lưu lượng tấn công lớn với nguồn tấn công là các thiết bị như router hay camera giám sát. Một số cuộc tấn công APT đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Giải pháp

Dịch vụ Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng của SAVIS được thực hiện bằng cách kiểm tra các lỗ hổng an ninh của hệ thống; kiểm tra khả năng tự phòng vệ trước các cuộc tấn công từ bên ngoài vào hệ thống, từ phía người dùng bên trong hệ thống hoặc từ đối tác của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng của SAVIS cũng thực hiện đánh giá tổng thể hệ thống: các chính sách an ninh, cấu hình các thiết bị mạng, các ứng dụng trong hệ thống, độ an toàn vật lý của hệ thống,… theo tiêu chuẩn ISO 27001, đồng thời đưa ra các khuyến nghị bảo mật phù hợp cho hệ thống của doanh nghiệp.

Lợi ích
  • Giúp khách hàng nhận diện được những điểm yếu về bảo mật trong hệ thống mạng.
  • Giúp khách hàng có định hướng rõ ràng về bảo mật và những điểm cần khắc phục với hệ thống mạng của mình.
  • Khuyến nghị, đưa ra các gợi ý cho việc đầu tư trang thiết bị bảo mật, netwwork; việc xây dựng và áp dụng các qui trình, chính sách về bảo mật trong tổ chức như: ISO 27001; ITSM,…
X