Hệ thống quản lý giao diện lập trình ứng dụng (API)
Thách thức

Trong nền kinh tế điện tử hiện nay, APIs đã trở thành yếu tố quan trọng (building blocks) thúc đẩy doanh thu và nâng cao tính gắn kết giữa các tổ chức và doanh nghiệp. Toàn bộ nền kinh tế điện tử (digital economy) được xây dựng xung quanh APIs được gọi là nền kinh tế API (API economy).

Đối với nhiều công ty công nghệ, phần lớn doanh thu của họ thu được từ các APIs. Salesforce.com tạo ra hơn một nửa doanh thu gián tiếp qua hệ thống APIs, trong khi Amazon tạo ra 40% doanh số trong năm 2008 từ chương trình affiliate marketing Amazon Asociates. Gần 90% doanh số 2 tỷ USD năm 2013 của Expedia cũng đến từ API của họ.

Do đó, các tổ chức tài chính, ngân hàng, viễn thông, bảo hiểm và chính phủ đều có xu hướng quay sang sử dụng hệ thống được thiết kế dưới dạng APIs để trao đổi dữ liệu.

Nắm bắt được nhu cầu và thách thức trên, Công ty SAVIS đã nghiên cứu và triển khai thành công giải pháp SAVIS API Management cho nhiều đơn vị.

Giải pháp

API mô tả cách thức các hệ thống phần mềm (software components) tương tác và kết nối với nhau qua các giao thức được định nghĩa rõ ràng (defined interfaces). Trước kia, khi nói về API người ta hay nói về mô tả kỹ thuật (specification) của cấu trúc dữ liệu, thư viện phần mềm, và các lớp đối tượng (object classes).

Trong thời đại cloud hiện nay, người ta thường nhắc đến Web API – giao diện (interface) cho phép tài nguyên/dịch vụ được truy cập quay Internet (thường là bằng giao thức HTTP). Web API cho phép kết hợp nhiều API với nhau thành những dịch vụ/ứng dụng mới được gọi là mashups.

SAVIS là đơn vị cung cấp Giải pháp Quản lý giao diện lập trình Ứng dụng (API Management) hàng đầu cho các khách hàng thuộc khối Ngân hàng, Chính phủ, Viễn thông và Tài chính; có khả năng tích hợp với các hệ thống Trục tích hợp (Enterprise Service Bus) lớn như: IBM Integration Bus, Redhat Jboss Fuse, Mule Soft, …

Lợi ích

Đối với nhiều công ty, API là một phần quan trọng của nền tảng kinh doanh, nhiều công ty xây dựng toàn bộ mô hình kinh doanh của họ xoay quanh API.

  • Chuẩn hóa kiến trúc cho toàn bộ Doanh nghiệp.
  • Cung cấp cơ chế cho các ứng dụng trao đổi và liên kết với nhau tạo thành 1 chu trình kinh doanh hoàn chỉnh.
  • Cung cấp hệ sinh thái cho các dịch vụ tích hợp.
  • Làm nền tảng cho việc phát triển và mở rộng.
  • Tái sử dụng và tối ưu tài nguyên sẵn có của hệ thống.
  • Cung cấp môi trường tích hợp ứng dụng.