SAVIS Signing BOX – Giải pháp ký số toàn diện
Thách thức

Hệ giải pháp chứng thực và ký số là nền tảng số quan trọng mà các tổ chức, doanh nghiệp cần xây dựng đầu tiên khi tiến hành quá trình số hóa, chuyển đổi số. Tuy nhiên, vấn đề bảo mật và chi phí đầu tư ban đầu luôn là cản trở lớn cho các tổ chức. Các nền tảng dùng chung giá rẻ không đáp ứng yêu cầu về an toàn thông tin, còn đầu tư một hệ thống chuyên dùng với máy chủ và phần mềm độc lập lại yêu cầu chi phí lớn, trong khi xét trong ngắn hạn, hiệu quả đem lại không thực sự rõ rệt.

Giải pháp

SAVIS Signing BOX là một giải pháp ký số toàn diện: bao gồm máy chủ, thiết bị phần cứng mã hóa HSM, phần mềm ký số kèm chứng thư số TrustCA miễn phí theo chuẩn hàm băm bảo mật SHA-256, tối ưu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ chức y tế, giáo dục, logistic có nhu cầu xây dựng hệ thống ký số tập trung, ký số từ xa, ký số trên di động nội bộ, dễ dàng vận hành, tích hợp, quản lý và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của châu Âu, Mỹ cũng như đáp ứng Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT, Thông tư 16/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa.

Lợi ích

• Khởi tạo, xem xét tài liệu và thực hiện ký số tài liệu từ các thiết bị di động như laptop, máy tính bảng, điện thoại di động.
• Dễ dàng truy cập các tài liệu đang chờ ký và theo dõi trạng thái của các tài liệu đã gửi cho người khác để ký và thực hiện quy trình.
• Tự động gửi thông báo đến người chờ ký theo quy trình
• Hỗ trợ tích hợp với hệ thống phần mềm hiện có của tổ chức/doanh nghiệp như: Quản lý nhân sự, Kế toán, Quản lý công việc, Quản lý văn bản…
• Hỗ trợ tích hợp các ứng dụng khác qua API
• Có khả năng tích hợp với hệ thống lưu trữ điện tử lâu dài, cho phép lưu trữ, quản lý tài liệu chất lượng cao từ 10 năm, 20 năm, 50 năm hoặc vĩnh viễn
• Hỗ trợ các chuẩn ký nâng cao như CAdES, PadES, XadES…, gắn ký đóng dấu thời gian và chuẩn LTV, LTANS cho lưu trữ lâu dài và chứng thực tài liệu điện tử.