Go Invoice – Giải pháp hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp
Thách thức

Việc sử dụng hóa đơn giấy đang khiến doanh nghiệp gặp phải những vấn đề như: thủ tục tạo lập, gửi và nhận hóa đơn rườm rà, thiếu linh hoạt; chi phí duy trì, vận chuyển và lưu trữ hóa đơn giấy tốn kém; khả năng thất lạc, hỏa hoạn cao. Hơn nữa, duy trì sử dụng hóa đơn giấy dễ khiến doanh nghiệp đứng trước nguy cơ bị tụt hậu, mất lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử.

Giải pháp

Phần mềm Hóa đơn điện tử xác thực SAVIS Go Invoice là một giải pháp Hóa đơn điện tử cho Doanh nghiệp. SAVIS đã xây dựng Go Invoice dựa trên Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định 1445/QĐ-TCT của Tổng Cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực. Đây là phần mềm Hóa đơn điện tử duy nhất hiện nay có tính năng Ký số trên mobile, duyệt và lập hóa đơn tự động.

Lợi ích

Phần mềm Hóa đơn điện tử Go Invoice mang lại nhiều lợi ích cho người dùng:
– Ký duyệt hóa đơn mọi lúc, mọi nơi trên nền tảng mobile: người dùng có thể nhanh chóng xem xét các tài liệu đang chờ xử lý, ký an toàn và theo dõi trạng thái xử lý của tài liệu.
– Tự động thiết kế quy trình lập và phê duyệt hóa đơn: người dùng có thể chủ động thiết kế Quy trình lập và phê duyệt hóa đơn theo đặc thù của doanh nghiệp hay theo quy mô/cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.