Quản lý cơ sở hạ tầng Trung tâm dữ liệu DCIM
Thách thức

Trung tâm dữ liệu (TTDL) ngày càng trở nên phức tạp, tương thuộc và quan trọng hơn bao giờ hết. Thực tế này đòi hỏi bộ phận quản lý TTDL phải ứng dụng nhiều hệ thống quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) tự động và thông minh hơn.

Giải pháp

Những công cụ hỗ trợ nhân viên quản trị làm việc hiệu quả với hiệu suất cao hơn được tổng hợp trong giải pháp Quản lý Cơ sở hạ tầng Trung tâm Dữ liệu (DCIM). DCIM hỗ trợ cung cấp các dữ liệu hoạt động bao gồm thông số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, luồng không khí…), thông số tiêu thụ điện và hệ thống làm mát (tại mỗi thiết bị, tủ rack, một khu vực, hoặc cả TTDL). Ngoài ra, DCIM còn có thể cung cấp thông tin của cả hệ thống CNTT như tài nguyên server (CPU, bộ nhớ, ổ đĩa, mạng…). Có thể sử dụng những dữ liệu này để cảnh báo trong trường hợp có thông số chạm hoặc vượt quá ngưỡng cho phép, giúp giảm thời gian khắc phục sự cố, đồng thời tăng độ sẵn sàng cho hệ thống.

Lợi ích
  • Cung cấp thông tin chính xác, hữu dụng về tình trạng hiện tại và nhu cầu trong tương lai của TTDL.
  • Hỗ trợ quy trình chuẩn cho việc thay đổi thiết bị.
  • Cung cấp tài nguyên tin cậy để quản lý tài sản.
  • Nâng cao khả năng dự báo về không gian, nguồn điện, hệ thống làm mát, giúp tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả hoạch định.
  • Giám sát tình trạng nguồn điện, hệ thống làm mát, môi trường, nâng cao độ sẵn sàng cho TTDL.
  • Giảm chi phí hoạt động bằng cách sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm.