Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Truyền hình Việt Nam

 

Ngày 03 tháng 09 năm 2015, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ SAVIS Việt Nam – Ông Hoàng Nguyên Vân vinh dự được nhận kỷ niệm chương vì đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển truyền hình Việt Nam.

0