Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc”

Ngày 08 tháng 09 năm 2014, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ SAVIS Việt Nam – Ông Hoàng Nguyên Vân đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc tặng kỉ niệm chương vì đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển khối Đại đoàn kết các Dân tộc Việt Nam.

0