Danh hiệu Sao Khuê 2018


Lễ công bố và trao danh hiệu Sao Khuê 2018 được tổ chức vào sáng ngày 21/4/2018 tại Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội. Ông Vũ Quốc Huy, Phó Tổng Giám đốc của SAVIS Việt Nam đã đại diện tham dự chương trình và nhận danh hiệu.

Xem thêm: https://savis.vn/vi/savis-vinh-du-nhan-danh-hieu-sao-khue-2018

0