Danh hiệu 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2018

Ngày 18 tháng 9 năm 2018, SAVIS năm thứ ba liên tiếp lọt TOP “50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam”. Cùng với các doanh nghiệp đạt giải thưởng, SAVIS sẽ tiếp tục đổi mới, nắm bắt xu thế thời đại, đưa CNTT ứng dụng nhiều và hiệu quả hơn nữa vào đời sống xã hội.

0