Danh hiệu 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2016

 

Ngày 24 tháng 10 năm 2016 SAVIS được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) bình chọn là một trong 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam. Với giải thưởng này, SAVIS đã khẳng định vị thế trong thị trường công nghệ thông tin Việt Nam, đồng thời có khả năng phát triển quan hệ với các đối tác tiềm năng tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới thông qua các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, chương trình xúc tiến thương mại do VINASA khai thác và tổ chức.

0