Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Khối Doanh nghiệp tại TP Hà Nội

 

Ngày 8 tháng 6 năm 2018, một lần nữa SAVIS nhận được quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Khối Doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội.

0