Bằng khen về Thành tích xuất sắc đóng góp cho ngành CNTT Việt Nam

Ngày 29 tháng 03 năm 2015, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ SAVIS Việt Nam đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành CNTT Việt Nam.

0