Hệ thống quản lý quốc gia về đăng ký, cấp phép hành nghề y
Thách thức

Đánh giá về hoạt động cấp phép hành nghề trong lĩnh vực y tế, nhiều chuyên gia về y tế khẳng định việc việc kiểm tra, giám sát hoạt động cấp Chứng chỉ hành nghề (CCHN) và giấy phép hoạt động còn nhiều bất cập.
Dẫn chứng một khó khăn tồn tại là việc thiếu công cụ quản lý hoạt động cấp CCHN và giấy phép hoạt động, vì vậy khi đi vào thực hiện cấp phép đã nảy sinh những vướng mắc và thiếu hụt.
Có trường hợp sau khi cấp xong chứng chỉ hành nghề thì mới phát hiện bằng cấp không phù hợp (hồ sơ không có số CCHN, hồ sơ trùng số CCHN, hồ sơ không có ngày cấp hoặc ghi sai ngày cấp CCHN, hồ sơ có thời gian hành nghề không đúng…), sau đó cơ quan chức năng phải tiến hành thu hồi lại.
Nguyên nhân của tình trạng trên đó là việc cấp phép thủ công và quản lý bằng file excel hoặc word trên máy tính cá nhân không đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm, thống kê và báo cáo thông tin Người hành nghề đã được cấp CCHN ở đơn vị khác.

Giải pháp

Hệ Thống Quản lý Quốc gia về đăng ký, cấp phép và hành nghề y của SAVIS cho phép quản lý hoạt động này thống nhất triển khai rộng rãi trên toàn quốc, nhằm tránh tình trạng cấp phép chồng chéo.
Hệ thống quản lý quốc gia về đăng ký, cấp phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là hệ thống cho phép các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, người hành nghề đăng ký xin cấp giấy phép hoạt động trực tuyến, đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) trực tuyến, khai báo thông tin đào tạo liên tục, gửi các thông tin phản ánh trực tuyến qua website về dịch vụ y tế, về người hành nghề, về cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Với hệ thống này, các cá nhân, tổ chức có thể tra cứu, tìm kiếm thông tin về các cơ sở khám bệnh chữa bệnh; người hành nghề trên toàn quốc.

Chức năng của hệ thống:

 • Hỗ trợ cơ sở khám bệnh chữa bệnh, người hành nghề đăng ký xin cấp Giấy phép hoạt động trực tuyến.
 • Hỗ trợ cơ sở khám bệnh chữa bệnh, người hành nghề đăng ký xin cấp CCHN trực tuyến.
 • Hỗ trợ người hành nghề khai báo thông tin đào tạo liên tục.
 • Hỗ trợ cá nhân, tổ chức gửi thông tin phản ánh về dịch vụ y tế, về người hành nghề, về cơ sở khám bệnh chữa bệnh qua website.
 • Hỗ trợ cá nhân, tổ chức tra cứu thông tin thủ tục hành chính về cấp, cấp lại Giấy phép hoạt động, CCHN của Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh.
 • Hỗ trợ cá nhân, tổ chức tra cứu thông tin về các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, về người hành nghề trên toàn quốc.
 • Cung cấp các tin tức mới nhất liên quan tới lĩnh vực Y tế.
Lợi ích
 • Đăng ký xin cấp Giấy phép hoạt động, CCHN dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi.
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí cho các cá nhân, tổ chức.
 • Hệ thống hỗ trợ 24h/ngày, 7 ngày/tuần và tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet.
 • Thông tin được cập nhật thường xuyên và lưu trữ một cách khoa học.
 • Giao diện thân thiện, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng.