Hạ tầng khóa công khai
Thách thức

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của các sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các hệ thống truyền thông điện tử tốc độ cao, nhu cầu bảo mật thông tin và định dạng những người tham gia vào quá trình trao đổi thông tin trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Giải pháp

Giải pháp hạ tầng khóa công khai có thể giải quyết được các vấn đề về an toàn và bảo mật thông tin, đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin được gửi đến và gửi đi. Hạ tầng khóa công khai viết tắt là PKI (Public Key Infrastructure), cung cấp khoá công khai và xác định mối liên hệ giữa khoá và định dạng người dùng.
Khái niệm PKI thường được dùng để chỉ toàn bộ hệ thống bao gồm nhà cung cấp chứng thực số (CA), các cơ chế liên quan, cùng toàn bộ các thuật toán mã khóa công khai trong trao đổi thông tin.
Chức năng cơ bản của hệ thống PKI bao gồm:

  • Tạo một cặp khoá riêng và khoá chung cho người dùng
  • Tạo và xác nhận chữ ký điện tử
  • Chứng nhận người dùng
  • Đánh dấu những khoá đã tạo và duy trì quá trình sử dụng của mỗi khoá
  • Hủy bỏ những đăng ký sai và hết hạn
Lợi ích

PKI cho phép quản lý truy nhập, đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin, xác thực người dùng, chống chối bỏ các giao dịch thương mại điện tử và hỗ trợ các ứng dụng công nghệ thông tin.