Dịch vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Thách thức

Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng và phức tạp trên thế giới cũng như ở Việt Nam, việc tăng cường năng lực cho đội ngũ kỹ thuật chuyên trách về ứng cứu sự cố và nâng cao nhận thức cho xã hội về đảm bảo an toàn thông tin mạng luôn được mọi quốc gia, mọi tổ chức, doanh nghiệp chú trọng.

Giải pháp

SAVIS cung cấp dịch vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. Để xử lý sự cố hiệu quả. Các chuyên gia/kỹ sư của công ty SAVIS sẽ cung cấp dịch vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho khách hàng thông qua các hình thức:

  • Cung cấp thiết bị bảo mật xử lý tình huống.
  • Cung cấp chuyên gia bảo mật ứng cứu hệ thống khi có sự cố.
  • Cung cấp dịch vụ đám mây để xử lý tình huống khẩn cấp.
Lợi ích
  • Cách ly kẻ tấn công ra khỏi môi trường và giảm thiểu khả năng bị tấn công.
  • Ngăn chặn các hành vi giả mạo, phá hủy hoặc khai thác bởi những người không có thẩm quyền.
  • Nhanh chóng tìm ra bằng chứng về hoạt động của kẻ tấn công.
  • Với kỹ thuật dịch ngược mã độc và phân tích log, chúng tôi sẽ xác định các hướng tấn công có thể, từ đó dự báo thời gian diễn ra, và xác định mức độ tấn công.