Dịch vụ Tư vấn chiến lược CNTT

Thách thức

Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với các yêu cầu thay đổi công nghệ, đặc biệt là tin học hóa hoạt động doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu thị trường và có thể xây dựng được một hệ thống CNTT mang tính tổng thể và thống nhất, đáp ứng toàn diện các nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Giải pháp

SAVIS cam kết sẽ tư vấn, cung cấp một chiến lược dài hạn và toàn diện về CNTT cho doanh nghiệp, bao gồm:

  • Xây dựng yêu cầu, chức năng tổng thể đối với hệ thống CNTT.
  • Đánh giá, lựa chọn giải pháp thực hiện.
  • Đề xuất kiến trúc, giải pháp, xây dựng phương án khả thi.
  • Tư vấn lựa chọn giải pháp.
Lợi ích
  • Tối ưu hóa giải pháp CNTT, tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp.
  • Nâng cao hiệu quả.
  • Tăng sự ổn định và cải thiện mức độ phục vụ.
  • Kịp thời thực hiện các lợi ích kinh doanh.
  • Giảm chi phí và giảm thiểu rủi ro.