Dịch vụ tư vấn xây dựng quy trình bảo mật
Thách thức

Tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp, với số lượng và cường độ các cuộc tấn công ngày càng tăng. Theo một cuộc khảo sát vào năm 2016, cứ 40 giây lại xuất hiện một cuộc tấn công vào doanh nghiệp, số lượng các cuộc tấn công từ mã độc tống tiền nhắm vào doanh nghiệp đã tăng lên gấp 3 lần. Cụ thể, các cuộc tấn công sử dụng mã độc tống tiền đã tăng từ 131.111 vụ trong giai đoạn 2014 -2015, lên 718.536 vụ trong giai đoạn 2015-2016.

Giải pháp

SAVIS Việt Nam cung cấp cho khách hàng một chiến lược dài hạn và toàn diện về xây dựng, triển khai quy trình an toàn thông tin mạng cho doanh nghiệp. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ phân tích hiện trạng, quy trình hiện hành của doanh nghiệp. Từ đó, chúng tôi sẽ đưa ra các khuyến nghị cho việc ứng dụng quy trình bảo mật và dịch vụ công nghệ thông tin phù hợp cho các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Lợi ích
  • Tăng cường an ninh cho hệ thống dựa trên các giải pháp bảo mật được SAVIS tư vấn.
  • Tối ưu và chuẩn hóa hệ thống theo chuẩn quốc tế.
  • Nâng cao khả năng tự phòng vệ khi hệ thống đối mặt với các nguy cơ.
  • Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp so với các đơn vị khác, đồng thời cũng giúp tăng sự tin cậy từ đối tác và khách hàng đối với doanh nghiệp.
  • Xác định được loại tài nguyên CNTT cần được bảo vệ (bảo vệ tài nguyên vật lý, thông tin, bản quyền, …).
  • Cho phép lãnh đạo nắm bắt được tình hình bảo mật; quản lý dễ dàng và tập trung.
  • Đảm bảo một chính sách chung, đồng bộ trong các giải pháp và hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.
  • Nâng cao hiểu biết về an toàn thông tin cho cán bộ công nhân viên, xác định trách nhiệm bảo vệ thông tin, ngăn ngừa vi phạm pháp lý.
  • Là cơ sở để định hướng chiến lược, xây dựng và triển khai các giải pháp an ninh cho hệ thống CNTT của tổ chức, doanh nghiệp.