Dịch vụ truyền thông hợp nhất

Thách thức

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gắn liền với nhu cầu thông tin. Thông tin càng nhanh chóng và chính xác thì khả năng thành công của doanh nghiệp càng cao. Bản thân các doanh nghiệp hiện tại đang sử dụng rất nhiều hệ thống khác nhau để đáp ứng các nhu cầu thông tin của mình như hệ thống tổng đài, voicemail, fax , hệ thống email, hệ thống conferencing ( audio/video) , thậm chí một số công ty còn thiết lập cả hệ thống chat ( instant messaging ) nội bộ….

Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều hệ thống của nhiều hãng khác nhau và hoạt động độc lập với nhau làm nảy sinh nhiều vấn đề như tính tương thích hệ thống, lãng phí tài nguyên , tốn nguồn lực quản trị…. Ngoài ra, việc tích hợp các dịch vụ này vào các ứng dụng nghiệp vụ của doanh nghiệp cũng rất khó khăn và tốn kém. Do đó, các doanh nghiệp đòi hỏi một hệ thống mới cho phép hợp nhất tất cả các phương tiện truyền thông, các thiết bị truyền thông và các kênh thông tin đại chúng để tối ưu hóa các quy trình kinh doanh và thúc đẩy hoạt động giao tiếp.

Giải pháp

Để đáp ứng các nhu cầu tất yếu của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh hiện đại ngày nay, SAVIS cung cấp giải pháp truyền thông hợp nhất hoàn chỉnh của một số hãng nổi tiếng (Cisco, Polycom …) với khả năng hợp nhất thoại, dữ liệu, và các ứng dụng di động trên các mạng di động và cố định, mạng IP để người dùng có thể dễ dàng liên lạc trong bất kỳ không gian làm việc nào và trên bất kỳ phương tiện nào hoặc bất kỳ hệ điều hành nào.

  • Các dịch vụ SAVIS cung cấp:
  • Dịch vụ IPcontact Center
  • Dịch vụ điện thoại qua IP
  • Dịch vụ thư tín hợp nhất
  • Dịch vụ truyền thông video
Lợi ích
  • Giảm chi phí liên quan đến việc quản lý và duy trì thoại, thiết bị dữ liệu và các mạng riêng biệt.
  • Giảm chi phí điện thoại định kỳ hàng năm của lên tới 20 đến 40%.
  • Cải thiện đường truyền liên lạc giữa các nhân viên, các khách hàng, các đối tác và các nhà cung cấp ở trong và ngoài nước.